close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מה צריך לזכור בשביל להצליח בזוגיות?

שי עזרן- ממני תנחניב כסליו, תשעה24/11/2014

דווקא ע"י גישה של ארך אפים וסבלנות יוכל ביתם להגיע לרגיעה מסויימת

תגיות:
"ברוב המקרים כאשר האשה מכירה בבעלה שהוא מתכון באמת וברצינות לשלום, והוא מוכן לוויתורים, הרי זה עצמו פועל קירוב הדעת. וכפי שידוע ממאמרי חז"ל רבים, שעבור זה כדאי לוותר על הרבה ענינים, ואפילו לפנים משורת הדין"
(אגרות קודש כרך יב עמ' שצז)

 אמרו חכמים (תענית כ,א) "לעולם יהא אדם רך כקנה ולא קשה כארז", הנה אם הדברים אמורים בהנהגה הכללית בין אדם לחברו, אז כל שכן ויותר מזה צריך האדם לנהוג כלפי אשתו, שהרי נפשה רגישה ודמעתה מצויה [ו"שערי דמעות לא ננעלו" (בבא מציעא נט,א)].

דווקא ע"י  גישה של ארך אפים וסבלנות יוכל ביתם להגיע לרגיעה מסויימת. ארך אפים פירושו לוותר בנתיים [ולא להגיב בצורה של דין ומשפט] על מנת לתת לשני מקום וזמן, בכדי לתקן את עצמו בקצב שלו. משא"כ גישה הפוכה וקשה זה ביטוי של "אני לא מוותר, ואני רוצה ובתוקף תיקון שלם ומיידי"

[נכון שבמקרים מסוימים צריך לא לוותר - כמו אדם שלא רוצה לעבוד ולהביא כסף לבית  והמניע שלו זה הפקרות וחוסר אחריות מתוך נוחות ועצלות.[ואין זה מתוך פחד וחוסר בטחון עצמי, שמצוי יותר וגם אז צריך הבחנה מקצועית, כמ"ש "ואל תהי דן יחידי"(פרקי אבות ד,ח )]

וכן כתב הרבי מליובאוויטש לבעל אחד (אג"ק ח"ד עמ' עג) "..ויזכור מאמר רבותינו ז"ל אשר אשה הנהגת הבעל עימה צריכה להיות בניחותא"

"צריך להתייגע, בסבלנות וקירוב הדעת אפשר בעזרת ה' ליישב הכל. בביטול הזולת והגבהת עצמו מפסידים חלילה הכל"

                                                         (הרבי מליובאוויטש)

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה