close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מהי הסיבה הנסתרת, על הרוב, לחיכוכים?

שי עזרן- ממני תנחניכג אדר, תשעה14/03/2015

מהי הסיבה הנסתרת, בדרך כלל, לויכוחים בזוגיות על פי הרבי מליובוויטש?

תגיות:
"ברוב המקרים, שלום ואחדות אמיתיים בחיי המשפחה, קשורים באופן ישיר לשמירת דיני טהרת המשפחה"

                                         (אור הבית עמ' 224)

בהמשך להקבלה בין בית המקדש לזוגיות, בית המקדש נחרב על ידי ג' העבירות, עבודה זרה, גילוי עריות...

הדבקות ביניהם הנפעלת כתוצאה ש"זכו שכינה ביניהם", יכולה להעלם  כתוצאה מחוסר צניעות, כמ"ש (דברים כג טז)  "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך".

גילוי עריות ברוחניות הוא חוסר צניעות, וזה יכול להתבטאות בשני אופנים כללים:

1.      היינו שהזוג מאבד את האמון שהיה בניהם, היינו מתחילים להסתכל בכל "מיני מקומות" (בזרים לזוגיות) בדקות עכ"פ, גם האיש וגם האשה.

והתיקון לזה, הוא החלטה איתנה לשמור את העינים הדיבור וכדומה, באמון מוחלט כלפי בין הזוג, כמ"ש  (פרקי אבות ג,יג) "נדרים סייג לפרישות".

2.      בחלישות בעניני טהרת המשפחה והדברים אמורים הן בהלכות טהרת השפחה לפני המקווה והן לאחר מכן ודי למבין.

והתיקון לזה הוא יקבלו על עצמם מכאן ולהבא לדייק בהלכות טהרת המשפחה וגם להשפיע על אחרים בזה.

 

 

"אמרה לו כשושנה אדומה ראיתי" (מדרש תנחומא פ' תצווה קטז)
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה