close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מה זה ביטוח משכנתא ולמה צריך את זה?

מערכת שורשה תמוז, תשעה22/06/2015

שוקלים לרכוש דירה באמצעות הלוואות משכנתא? זה הזמן לדעת הכול על הסעיף הביטוחי הנלווה לכל הלוואת משכנתא אותה תיטלו.

תגיות:
מספר מילים על ביטוחי המשכנתא
רכישת ביטוחי משכנתא מהווים חלק בלתי נפרד מהליך ההתקשרות מול אחד מהבנקים למשכנתאות הפועלים במדינה. ביטוחים אלו כוללים בתוכם שני סוגי ביטוח: ביטוח חיים וביטוח מבנה, כאשר מטרת הביטוח היא לשפות באופן מלא את הבנק המלווה בכל אותם מקרים בהם נגרם נזק לדירה (ביטוח מבנה) או חלילה במקרים בהם הלווה נפטר במהלך תקופת החזר התשלומים או שהוא איבד את כושר עבודתו ולכן איננו מסוגל לעמוד בתשלומי המשכנתא. 
ביטוח משכנתא
בדומה לכל ביטוח אחר אותו אתם רוכשים, ניתן לרכוש באמצעות חברות הביטוח הגדולות, או לחילופין, באמצעות הבנקים למשכנתאות וגופים פיננסים נוספים המלווים אתכם בהליך ביצוע העסקה לרכישת הדירה. עד שנת 2005, ביטוחי המשכנתא שווקו אך ורק על ידי המערכת הבנקאית בישראל, וכפועל יוצא מכך, הבנקים למשכנתאות גבו סכומים נכבדים בגין רכישת הביטוח, דבר אשר ייקר באופן משמעותי את היקף המשכנתא לאורך זמן.

באותה שנה (2005) לאחר מעורבות ממשלתית בתחום ביטוחי המשכנתא, נקבע כי בפני כל נוטל הלוואות משכנתא לצורך רכישת דירה, תעמוד האפשרות לבחור את החלופה בנוגע למקום באמצעותו הוא ירכוש את ביטוחי המשכנתא, ביטוח חיים וביטוח מבנה כאחד. כפועל יוצא מכך, החל משנת 2005, שוק ביטוחי המשכנתא בישראל הפך לשוק תחרותי ודינמי המעמיד לרשות כל אחד ואחת מנוטלי הלוואות המשכנתא מגוון רחב של חלופות לרכישת הביטוח. יחד עם זאת, כל ביטוח מחויב באישור הבנק המלווה. נוטלי הלוואות משכנתא העורכים סקר השוואתי בין הצעות הפוליסה השונות המוצעות להם על ידי הגופים המבטחים השונים, יכולים ליהנות מחיסכון מצטבר של עשרות אלפי שקלים בתשלומי הביטוח לאורך זמן.

מספר דברים שחייבים לדעת על ביטוחי המשכנתא
ביטוחי המשכנתא המוצעים לכם על ידי חברות הביטוח השונות, אינם זהים זה לזה, וחלקם מהווים מעין כיסוי בסיסי בלבד אותו לא ניתן להציג כפירעון משכנתא במידת הצורך. הקפידו לקרוא את כל השורות הגדולות והאותיות הקטנות המופיעות בפוליסת הביטוח אותה אתם עתידים לרכוש, ובמידת הצורך ערבו בהליך רכישת הפוליסה נציג חיצוני המתמחה בליווי הליכי נטילת משכנתא.

ביטוח מבנה המהווה אחד משני סוגי הביטוחים בביטוחי המשכנתא, מופעל אך ורק במקרים בהם הדירה בגינה נטלתם את המשכנתא ניזוקה באופן משמעותי עקב אסונות טבע, תאונות ארעיות כגון נזקי צנרת ושריפות. ברוב המקרים, ביטוחי מבנה למשכנתא אינם כוללים מפגעים ונזקים הנגרמים כתוצאה מפעולות טרור (טיל נפל על המבנה בו רכשתם את הדירה).

לסיכום, רכישת ביטוחי משכנתא מומלץ לבצע אך ורק לאחר היכרות מעמיקה מצידכם עם כל סעיפי הפוליסה המוצעים לכם גם במסגרת ביטוחי חיים וגם במסגרת ביטוחי המבנה.
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה