close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

אובליגו - מה זה אומר?

מערכת שורשה ניסן, תשעה25/03/2015

אדם הזקוק למימון מהמערכת הבנקאית צריך להכיר את המונח אובליגו ולהבין כיצד הוא משפיע עליו

תגיות:
אובליגו הוא מונח מענף הכלכלה שפירושו התחייבות, או כבילה. בתחום הבנקאות משתמשים במונח אובליגו כדי לתאר את סך כל הסיכומים להם התחייבו עסקים או לקוחות פרטיים. חיובים אלו כוללים מסגרות אשראי קיימות בחשבון הבנק, הלוואות בכרטיסי אשראי בנקאיים או חוץ-בנקאיים, הלוואות נוספות ושעבודים.

אובליגו מהווה מדד לבחינת מצב העסק או הלקוח. זהו פרמטר המשמש לצורך השוואה בין נתוני לקוחות. בנוסף, אובליגו תורם לניהול יעיל של הבנק ומונע הצטברות של חובות מטעם הלקוח. בעזרת נתוני אובליגו מגן הבנק על עצמו מפני מצב בו התחייבויות הלקוח גדולות בהרבה מההחזר בו הוא יכול לעמוד בעתיד.

כיצד מתגברים על אובליגו שלילי?
אדם הזקוק למימון מהמערכת הבנקאית צריך להכיר את המונח אובליגו ולהבין כיצד הוא משפיע עליו. בנקים מנהלים מעקב אחר אובליגו של לקוחות פרטיים ועסקיים והם משתמשים בנתונים כדי להחליט על אפשרויות האשראי הזמינות עבור הלקוח. השאלה היא מה יכול הלקוח לעשות במידה וסך כל ההתחייבויות שלו גבוה מיכולת ההחזר. מצב זה של אובליגו שלילי מונע פיתוח כלכלי ועלול להוריד לטמיון מאמצי פתיחת עסק, שיווק ופרסום של עסק קיימים או עמידה בהתחייבויות מול ספקי שירות, עובדים ועוד.

הדרך הטובה ביותר לכסות הלוואות ולשפר את נתוני האובליגו היא נטילת הלוואות חוץ בנקאיות. אלו הלוואות הניתנות על ידי חברות אשראי וחברות פרטיות, ללא קשר לאובליגו או להגבלות על חשבון הבנק. אפשר להשתמש בהלוואות חוץ בנקאיות כדי לכסות חובות קיימים וכדי לעמוד בתזרים מזומנים. הלוואות חוץ בנקאיות מיועדות ללקוחות פרטיים ועסקיים והן ניתנות במהירות. בנוסף, יש הרבה מסלולי הלוואות בהן ניתן לקבל מימון ללא העמדת ערבים ובטחונות. הלוואה היא מכשיר פיננסי מומלץ למי שמתקשה להשיג מימון או אשראי מהבנק.

אובליגו כללי מול הבנקים
חשוב לציין כי נתוני אובליגו חשופים לבנק בו מתנהל החשבון, אך הם עשויים גם לשמש גופים מוסדיים אחרים. אובליגו מתאר בערכים מספריים מוחלטים את סך כל ההתחייבויות של הלקוח מול הבנק. כאשר בנק מסוים מבקש לבחון את מצבו הפיננסי של לקוח המעוניין לפתוח חשבון או לבצע פעולות רגישות, הבדיקה הראשונה היא של האובליגו. בנוסף, ייתכן מצב בו לגורם עסקי אובליגו כללי מול כל הבנקים איתם הוא עובד. חישוב אובליגו לא מתייחס לרמת ההכנסות של הלקוח ולהן הן אינן רלוונטיות. מנגד, בנק הבוחן בקשת אשראי בודק את רמת ההכנסות ומוסיף למערכת השיקולים את היסטוריית האשראי, הביטחונות וכן הלאה.

לסיכום, הלוואות חוץ בנקאיות הן דרך טובה לקבל מימון במצב של הצטברות חובות בחשבון הבנק. לקוחות פרטיים ועסקיים צריכים להכיר את המושג אובליגו ולהשתמש במכשירים הפיננסיים העומדים לרשותם. הלוואות הן פתרון אפקטיבי, המתאים להשגת אשראי בטווח של עשרות עד מאות אלפי שקלים.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה