close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מה ההבדל בין צו ירושה לצו קיום צוואה?

מערכת שורשכח אב, תשעט29/08/2019

מה ההבדל המשפטי בין הגשת צו קיום צוואה לצו קיום ירושה?

תגיות:
עורך דין
כדי לממש את רכושו ונכסיו של אדם שהלך לעולמו, וכל עוד הוא לא הותיר
עורך דין
אחריו צוואה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו ירושה. אם המנוח הותיר אחריו צוואה תקפה, היורשים נדרשים להגיש בקשה לצו קיום צוואה. מאחר ורבים מתבלבלים בין שני המקרים, חשוב להבין מהם ההבדלים העיקריים בין צו ירושה לצו קיום צוואה - את הבקשה כדאי להגיש רק בעזרת עורך דין צוואות וירושות המתמחה בכך.

הסבר כללי על שני הצווים
צו ירושה הוא למעשה צו משפטי לכל דבר ועניין מטעם הרשם לענייני ירושה, הצו ניתן לצורך חלוקת העיזבון שהותיר אחריו המנוח אם הוא לא השאיר אחריו צוואה. חשוב לציין כי צו ירושה לא עוסק בחלוקת העיזבון והוא אינו קובע את היקף הנכסים הכלולים בעיזבון של המנוח. צו ירושה נועד לציין ולהצהיר מי הם היורשים החוקיים של המנוח ומהו החלק של כל אחד מהיורשים בעיזבון.

צו קיום צוואה הוא צו משפטי שנועד לחלוקת עיזבון המנוח על פי הצוואה שהוא הותיר אחריו. כדי לחלק את העיזבון, היורשים המוזכרים בצוואה, או כל אדם אחר בעל אינטרס המעוניין במתן הצו, חייבים להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה. הרשם יפרסם את הבקשה בעיתונות וברשומות, וכל עוד לא התקבלה התנגדות, הוא מאשר את נוסח הצוואה באמצעות מתן הצו לקיום הצוואה, ובכך הוא מקנה לצוואה תוקף משפטי ומחייב כמו פסק דין.

ההבדלים בין צו ירושה לצו קיום צוואה
כאמור, יש לא מעט הבדלים בין צו ירושה לצו קיום צוואה. ההבדלים העיקריים הם:
• מגיש הבקשה – לקבלת צו ירושה כל אדם הטוען לנתח מהעיזבון יכול להגיש בקשה, אך במקרה של צו קיום צוואה בדרך כלל רק היורשים המופיעים בצוואה יכולים להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה.
• צורת הגשת הבקשה – בשני המקרים ניתן להגיש בקשה למתן הצו באופן מקוון, אך ישנם מקרים בהם לא ניתן להגיש בקשה מקוונת.
• קיומה של צוואה – זהו ההבדל העיקרי בין שני המקרים, אם קיימת צוואה יש להגיש בקשת למתן צו קיום הצוואה, אחרת יש להגיש בקשה לצו ירושה.
• זמן ותהליך – בדרך כלל הטיפול בצו ירושה אורך זמן רב יותר כיוון שהרשם נדרש לפרסם את הבקשה ברשומות, בדיוק כמו בצו קיום צוואה, אך בנוסף הוא צריך להעביר את הבקשה לאפוטרופוס הכללי, וזה נדרש להשיב תוך 45 ימים.
• מסמכים – לכל בקשה יש לצרף מסמכים מעט שונים, לרבות העתק של הצוואה המקורית, תצהירי הסתלקות מהצוואה ועוד.

הכתבה באדיבות משרד עורך דין ונוטריון יוסי ברקוביץ. עו"ד ברקוביץ מתמחה בין היתר בעולם המשפטי המורכב והסבוך של דיני ירושות וצוואות, הוא מציע שירות משפטי מקיף ונרחב ללקוחות מכל הארץ והעולם, השירות כולל ניסוח צוואות, ייצוג בפני בתי המשפט, טיפול והגשת צו קיום צוואה, עריכת הסכמים בין יורשים, ניהול עזבונות ועוד.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה