close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מה חושבים בשופר?

היינו כחולמיםכט אלול, תשפ18/09/2020

מה חושבים בשופר? זום הכנת הלב לתפילות ולתקיעות

תגיות:
צילום: אלעד מוקדס
ראש השנה מגיע ואיתו שעות תפילה מרובות, יש מבודדים, יש מנייני חצרות, ואנחנו מחפשים כלים ותובנות להתחבר למלל הרב שיעמוד לצידנו בסידור. המצווה הראשית מדאורייתא המיוחדת ליום הזה היא השופר.
בשיעור זה נתחבר דרכו למשמעות החג שתפתח שער לשיחה כנה ואינטימית עם אלוקים.

00:00 פתיחה

00:23 פרק 1 - השופר כמצווה
00:33 מעשה ממלח - מה אני מבקש
01:27 "קראוהו בהיותו קרוב" - "קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת"
02:26 ביאור אזהרת הזוהר הקדוש מתפילות אישיות בראש השנה, 'הב הב'
03:06 הבדל אם מחפש רק את האינטרס
או את הקשר עם ה' דרך הבקשות

03:43 פרק 2 - שפרו מעשיכם, עורו ישנים
04:30 עיקר התשובה - להבא (אורות התשובה)

05:05 פרק 3 - תרועת מלך
05:32 המלכה מרגיעה ומטעינה בשליחות (ותשאני רוח)

06:41 פרק 4 - לשמוע קול שופר
06:59 הקשבה פנימה מעירה חלומות וטוב

07:40 האדם הוא הטוב
08:00 תקיעת שופר - כלפנים (רש"י)
08:26 אין קטיגור נעשה סניגור
09:14 ביאור הרב חזן - התבוננות פנימה
10:09 אי אפשר דרך המסך החיצוני לזהות מי אתה

10:26 מעשה מאסיפת הורים - אמא שביקשה לשמוע על הצלחת בנה ואת האמת
10:55 האם האמת היא הרע או האמת היא הטוב
11:00 הטוב הוא דברי חנופה?
11:50 תפילות ראש השנה כביטוי לחלומות עומק עולמיים, ישראליים ואישיים

12:40 תרגיל כוונה בברכת 'מלכויות' - 'אתה קדוש'
13:55 איך ייראה העולם כשיתקיים "יתקדש שמך ה' אלהינו על ישראל עמך'
14:30 אפשר לעצור בתפילה ולהוסיך מחשבות בלי מילים

14:55 'תן פחדך ה' א-להינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת'
15:25 הסבר מחודש - מבקשים שה' ייתן לנו להרגיש כביכול את הפחד שלו, הדאגה שהעולם לא יתרחק
16:23 וייראוך על המעשים - יהיו מחוברים בראייה של יראה
16:30 וייעשו כולם אגודה אחת - אחדות עולמית סביב סיבה רוחנית מעל חיפוש פתרון לקורונה, לא רק עם אבודאבי ודובאי
17:20 תהילה ליראיך - כחסידים לאדמו"ר, כמעריצים לשחקן, מהללים את היראים
18:39 'ובכן צדיקים יראו וישמחו' - עולם שבו צדיקים שמחים
19:05 להכין משאלות לראש השנה, חלומות, ציפיות

19:45 הרב דוד פוטש מציע לתפוס משאלה אחת אישית ואחת לאומית
20:29 תפילות בתמונות, חוויות מהשנה שדורשות רפואה ושדרוג
21:29 איזה כוונה תכניס בברכה?
21:40 נכנסים לימים עם הרבה תפילות ומילים, המקום להתעסק עם השעון נאפשר לעצמנו להגיע למפגש עם אלוקים
22:46 להיכנס לברכה אחת ולתוספות אישיות ביהיו לרצון בלי להתקבע לזמן.

23:29 העולם נברא מחדש, הכול פתוח

23:27 משל הרב צדוק אליאס - בריאה כבחירת מבנה
23:46 עשרת ימי תשובה - המנוף מוריד את הקראוון למציאות, בנגיעה קלה אפשר לכוון
24:09 תמיד אפשר להזיז קראוון על הקרקע במאמץ, בימים אלה - קל

24:22 משל - בא לקחת אוצר מארמון והתעסק עם עוגות במקום יהלומים
24:47 גם בבחירה בין יהלומים - הלחץ מפריע, וההרפיה מאפשרת

25:16 ביצוע נוסח קרליבך לברכה "ובכן תן כבוד ה' לעמך תהילה ליראיך, ותקוה טובה לדורשיך, ופתחון פה למיחלים לך, שמחה לארצך, ששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו"

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה