close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

כשהבריטים רצו לנהוג בארץ בצד ימין

הרב חיים דינוביץה תמוז, תשעז29/06/2017

הרב דינוביץ מתייחס לסיפור הרפורמים והכותל מזווית אירונית...

תגיות:
קשה להאמין!
לפני הרבה שנים, קבוצה גדולה של יהודים מבריטניה הגיעה לארץ. הם פנו לממשלת ישראל וביקשו שיכינו עבורם כבישים מיוחדים כדי שיוכלו לנהוג בצד שמאל של הכביש כמו שהיו רגילים בארץ מולדתם.

כמובן שבקשתם נדחתה בטענה שאי אפשר לחלק את המדינה למדינות קטנות כדי שכל אחד ימשיך באורח חייו.
ידוע שטבע האדם הוא להתחיל בדרישות קטנות ואחרי שהוא קיבל את בקשותיו הוא יחפוץ בדברים גדולים יותר.
אותה קבוצה של יהודים מבריטניה לא הסתפקה בתשובה שלילית והתחילה לארגן כנסים והפגנות, נפגשו עם חברי כנסת, הגישו תביעות משפטיות, פרסמו הודעות בעיתונים בקיצור הם הפכו את המדינה.

הם הכריזו מלחמה נגד הקיצוניים השולטים במדינת ישראל ומסכנים את אחדות העם כאשר הם מנסים לפגוע בזכויות בסיסיות של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

באופן טבעי כל מי שמזמין שנאה ומתנגד לממשלת ישראל מצא סיבה למסיבה לשתף פעולה עם לוחמי החופש המהוללים הרוצים באחדות העם.

קרה מקרה נוסף כאשר הפעם הגיעה קבוצה של צעירים לפני גיוס למטה הכללי של צה"ל. הם טענו שחוקי המטכ"ל אינם רלוונטים לדור של היום. החוקים נוקשים מדי ופגעים ברוח של הדור הצעיר. הצעירים מעמידים כתנאי לגיוסם לצה"ל את ביטול חוקי המטכ"ל.
כמובן שאלופי צה"ל צחקו עליהם וטענו שהתפקיד שלהם הוא לשמור על ביטחון המדינה ולא להתיחס לדרישות והרגשות של קבוצה זאת או אחרת.
אותם הצעירים השיבו שאף על פי כן חייבים לשנות את החוקים ולהתאים אותם לדור הצעיר והמפונק שאינו מסוגל לקבל על עצמו עול קשה מדי.
אלופי צה"ל השיבו שבזכות התנאים הקשים ניצחנו במלחמות ישראל לכן הדרך שלנו היא הנכונה.
תסתכלו איפה אויבינו היום ואיפה אנחנו!

אם היינו מוותרים לקבוצות השונות עם דרישות כאלה ואחרות ומקילים עליהן, מדינת ישראל הייתה נעלמת לפני זמן רב ח"ו.
ההיסטוריה עומדת לזכותנו ומעידה על צדקת דרכינו!

שוב אותם היהודים היפי הנפש ארגנו כנסים, הפגנות, הפכו את המדינה והתחילו במלחמה נגד הדעות הקדומות של אותם מנהיגים ההולכים נגד הדור הצעיר ומסכנים את עתידו של עם ישראל.......

נו! אלה היו רק סיפורים! ברוך השם בעולם האמיתי טענות טיפשיות כאלה בלתי אפשריות כי עם ישראל הוא עם נבון וחכם. באמת!
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה