close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מתי יש לערוך צוואה במהלך הליך גירושין?

מערכת שורשכה שבט, תשפג16/02/2023

חוק הירושה קובע כי כאשר הלך האדם לעולמו עזבונו יחולק בשתי דרכים או על פי צוואה או על פי הנאמר בחוק הירושה.

תגיות:
divorce-agreement-wooden-background
צילום: freepik
זה קורה כמעט כל משפחה, בני הזוג נקלעים למשבר ביחסיהם והם מבקשים להתגרש, חלק מתגרש בהסכמה ואצל חלק מהזוגות המתגרשים קיימים חילוקי דעות, הם אינם מתגרשים בהסכמה והליך הגירושין עלול להימשך זמן רב.

גם במהלך הליך הגירושין חשוב לכתוב צוואה, במיוחד אם אינכם מעוניינים שבן הזוג הנמצא עמכם בסכסוך משפחתי ומשפטי יירש אתכם אם חלילה תלכו לעולמכם במהלך הליך הגירושין.

כאשר אתם כותבים צוואה במהלך הליך הגירושין, אתם זקוקים לעזרה של עו"ד מקצועי, עורך דין שצבר ניסיון רב בתחום צוואות וירושות.

עורך הדין אלעד בן ישמח ללוות אתכם ולסייע לכם לכתוב צוואה חוקית שתביא לידי ביטוי במדויק את הרצון שלכם לדרך חלוקת העיזבון.

מתי יש לערוך צוואה במהלך הליך הגירושין – 6 דברים שחשוב לדעת
חוק הירושה קובע כי כאשר הלך האדם לעולמו עזבונו יחולק בשתי דרכים או על פי צוואה או על פי הנאמר בחוק הירושה.

אם לא כתב האדם צוואה, עיזבונו יחולק בין היורשים בהתאם לחוק הירושה הקובע כי מי שהיה בן זוג של המנוח בעת פטירתו הוא זה שיירש אותו. החוק נותן עדיפות לבן הזוג על פני שאר היורשים, ילדים, אחים, הורים וכו'.

לעתים הליך הגירושין יכול להימשך תקופה ארוכה, תקופה שבמהלכה אחד מבני הזוג עלול למות. אם הלך בן הזוג לעולמו ולא הותיר אחריו צוואה, עיזבונו יחולק בהתאם לנאמר בחוק הירושה. המשמעות היא שגם אם בני הזוג כבר נפרדו ואינם חיים יחד, כל עוד הם לא התגרשו בהתאם לחוק, בן הזוג שנותר בחיים יירש את עזבונו של בן הזוג שנפטר. הסיבה לכך היא שכל עוד בני הזוג לא התגרשו, תמיד קיים הסיכוי לפיוס ולשלום בית בין בני הזוג.

הדרך החוקית היחידה למנוע את המצב שבו בן הזוג הנמצא בתהליכי פרידה מבן הזוג השני יירש אותו היא עריכה של צוואה כבר בשלבי המשא ומתן של הגירושין. צוואה שבה יצווה המוריש למי הוא מעוניין להוריש את רכושו בהתאם לראות עיניו.

חשוב לדעת כי גם במקרה של כתיבת צוואה במהלך הגירושין, כתיבת הצוואה אינה גוברת על הזכויות החוקיות של בן הזוג שממנו נפרד המוריש וכתיבת הצוואה אינה יכולה לפגוע בזכויותיו של בן הזוג ברכוש המשותף. בן הזוג שכותב את הצוואה יכול להורות רק מה ייעשה בחלקו מתוך הרכוש המשותף.

גם לידועים בציבור מומלץ לכתוב צוואה במהלך תהליך הפרידה. בשנים האחרונות בהתאם לפסיקות בית המשפט השונות, בני זוג החיים יחד כידועים בציבור זכאים לחלק גדול מהזכויות שלהן זכאים בני זוג נשואים, ולכן, כל עוד אין צוואה אחרת, בני זוג הידועים בציבור יורשים זה את זה, אך בתנאי אחד, שאף אחד מבני הזג לא היה נשוי לאדם אחר בתקופה שבה הם חיו יחד.

כתיבת צוואה במהלך הפרידה מבן הזוג הידוע בציבור תמנע מצב שבו בן הזוג שממנו המוריש ביקש להיפרד, יירש אותו.

כתיבת צוואה בהליך הגירושין - 3 דגשים לכתיבת הצוואה
כל צוואה חייבת להיכתב מתוך רצון חופשי. אם כתיבת הצוואה נערכה תחת איומים, לחץ או אונס, קיים סיכוי רב שהצוואה תיפסל.

צוואה היא מסמך משפטי מחייב, ולכן חשוב לוודא כי המוריש כשיר מבחינה משפטית ומבחינה בריאותית לכתוב את הצוואה.

הוראות הצוואה צריכות להיכתב בניסוח ברור ובאופן חד משמעי. החוק קובע כי צוואה סתומה – צוואה שבה הנחיות הצוואה לא ברורות – היא צוואה פסולה.

שאלות ותשובות

שאלה: בן משפחה שלי נפטר. כיצד אוכל לממש את הרכוש שהשאיר אחריו?
תשובה: אם בן המשפחה השאיר צוואה, יש לפנות אל הרשם לענייני ירושות ולבקש צו קיום צוואה, אם הוא לא השאיר צוואה, יש לפנות אל הרשם ולבקש צו ירושה.

שאלה: מה ההבדל בין חוק הירושה לבין צוואה?
תשובה: צוואה היא מסמך חוקי שבו מפרט המוריש מה ייעשה ברכושו לאחר מותו ומי יירש אותו, חוק הירושה הוא חוק אשר מפרט מי יהיו יורשי המנוח במידה והמוריש לא השאיר צוואה.

שאלה: אני ובן זוגי בתהליך גירושין ארוך וכואב. במהלך התהליך חליתי ואני חוששת שבן הזוג יירש את חלקי ברכוש המשותף. מה לעשות?

תשובה: כדי למנוע את המצב שבן הזוג יירש את חלקך חשוב לרשום צוואה כחלק מניהול המשא ומתן שאתם מנהלים במסגרת תהליך הגירושין.
הוסף תגובה
divorce-agreement-wooden-background
צילום: freepik
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה