close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מי בכלל צריך מדינה?

הרב יוני לביאב אייר, תשעו10/05/2016

התכתבות ווטס אפ של הרב יוני לביא עם בחור חרדי, על המדינה, על גאולה, על חסרונות ויתרונות

תגיות:
הגעתי אל יוני לביא?
שלום לך. עם מי יש לי הכבוד?
אתה לא מכיר אותי. אני בחור חרדי בן 17, לומד בישיבה בירושלים. התגלגל לידיי איזה דף שמחלקים בבתי כנסת וראיתי שכל מיני אנשים כותבים לך שאלות. אפשר משהו?
בבקשה, רק תגיד, סתם מסקרנות , אני רואה שאתה כותב לי בווצאפ. מרשים אצלכם בישיבה דברים כאלו?
מה פתאום?! אצלנו אסור בכלל פלאפון. אני כותב לך מהמכשיר של אחי.
ואצלו בישיבה כן מרשים?
גם לא, רק טלפון כשר. אבל בבית יש לו עוד אחד משוכלל כזה למקרים שצריך אינטרנט וכו'. בכל אופן, ראיתי שאתה מזרוחניק ואני יודע שאתם עושים תמיד חגיגה של יום העצמאות. אני יודע שיש הרבה כיפות סרוגות שמחפפים ומזלזלים בהלכה, אבל אתה הרי קורא לעצמך 'רב', לא? אני לא מבין איך אתם מרשים לעצמכם להמציא חגים שלא כתובים בתורה ועוד להגיד הלל ולברך על הדבר הזה?! זה ממש כמו שעושים הרפורמים שמשנים כל מה שמתחשק להם לפי מצב הרוח, ה' ירחם...
תגיד, גמרא לומדים אצלכם בישיבה?
תשמע, אתה ממש אין לך מושג מה זה חרדים ומה זה ישיבה. אצלנו כל הזמן לומדים גמרא ב"ה! מהבוקר עד הערב.
דווקא יש לי קצת מושג. למדתי בישיבה עשר שנים אחרי גיל 18 ואחרי זה עוד ארבע שנים בכולל.
אתה רציני?! לא ידעתי שיש אצלכם דברים כאלו. שכויעח גדול. בכל אופן זה לא אותו דבר כמו אצלנו. אתה למדת בישיבה של מזרוחניקים.
נכון, אבל הגמרא שלמדנו היא אותה גמרא, ושם כתוב במסכת פסחים קיז ע"א: "נביאים שביניהן תקנו להם לישראל שיהיו אומרים הלל על כל פרק ופרק וכל צרה וצרה שלא תבוא עליהן, ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתן". כלומר בכל פעם שעם ישראל נמצא בצרה וניצל ממנה, עליו לומר תודה והלל לה' על הגאולה שלו.רש"י שם מסביר שמכוח זה קבעו למשל את חג החנוכה, ואומרים בו הלל בברכה למרות שהוא כלל לא כתוב בתורה ולא היו אז עוד נביאים.במסכת סנהדרין צד ע"א כתוב על חזקיה המלך שהיה צדיק גדול וזכה להרבות תורה בישראל עד שביקש הקב"ה לעשות אותו למשיח. למה זה לא קרה? בגלל דבר אחד. מפני שלא אמר שירה על ההצלה הגדולה מסנחריב.דווקא אנשים יראי שמים צריכים להיזהר מאוד שלא ליפול בזה ולהיות חלילה כפויי טובה לה' על המתנות הגדולות שהוא נותן לנו.
אוי, באמת, אדון לביא, תסלח לי אבל מה הקשר?! מאיזו צרה הצילה אותנו המדינה הזו?! להפך, היא בעצמה צרה אחת גדולה. מדינה חילונית שגורמת לאנשים להתרחק משמירת תורה ומצוות!
סיפרת שאתה לומד בישיבה. מהר"ל אתה מכיר?
בטח מכיר אבל לא יצא לי כל כך ללמוד את הספרים שלו. אנחנו בישיבה לומדים בעיקר גמרא, כמעט שלא 'מחשובה'.
באמת חבל. זה חלק חשוב מן התורה. בכל אופן, המהר"ל היה אחד מגדולי ישראל שבכל הדורות, פוסק הלכה ומקובל, ובספרו 'נצח ישראל' בפרק הראשון הוא מגדיר במדויק מהי גלות ומהי גאולה.
מה צריך להגדיר?! כל ילד יודע – כשיש משיח ובית מקדש וכל ישראל שומרים תורה ומצוות – זו גאולה. אבל כשראש הממשלה שלך הוא חילוני כופר, ויש כל כך הרבה חילול שבת ורדיפה של לומדי תורה כמו שיש היום – זו גלות.
זאת אולי ההגדרה שלך. המהר"ל הגדיר אחרת. לדבריו (והוא מביא לכך מקורות) גלות תלויה בשלושה דברים:
א) עם ישראל אינו נמצא בארצו;
ב) הוא מפוזר;
ג) הוא תחת רשות אחרים.
גאולה, לעומת זאת, היא בדיוק ההפך:
א) עם ישראל מרוכז במקום אחד;
ב) המקום הזה הוא ארץ ישראל;
ג) הוא עומד ברשות עצמו ולא תחת רשות אחרים. בקיצור, בדיוק מצבנו היום במדינת ישראל. ושים לב, ידידי, המהר"ל אינו כותב שחובה שיהיה בית מקדש או שכולם יהיו צדיקים גמורים. זה אולי סוף התהליך, אבל הגאולה מתחילה עוד הרבה קודם. דרך אגב, זה גם מה שהיה תמיד בכל המקרים הקודמים בהיסטוריה!
על מה אתה מדבר?!!! שהייתה גאולה למרות שהיו כאלה חטאים וקלקולים??
בוודאי. תנ"ך אתם לומדים בישיבה?
לא כל כך, אבל אני קורא בכל שבוע שניים מקרא ואחד תרגום ולומד את הפרשה עם רש"י ורמב"ן
אשריך! התורה היא בוודאי הבסיס, אבל דע לך שיש עוד ספרים בתנ"ך שחבל שלא תכיר, ובספר עזרא ונחמיה למשל מסופר על שיבת ציון בימי בית שני. היא התחילה בהצהרת כורש, שהיה בכלל מלך גוי )ממש מזכיר את מה שהיה אצלנו כשאומות העולם הכירו בכך שמגיע ליהודים לשוב ולבנות את ביתם בארץ ישראל(, ושם מסופר על המצב הרוחני הקשה של העולים: התבוללות עם נשים נוכריות, התחברות לגויים, חילולי שבת המוניים בפומבי. ובכל זאת, דווקא מתוך זה צמחה הגאולה ונבנה בית המקדש השני!שלא לדבר על מה שקרה ביציאת מצרים כשעם ישראל היה שקוע במט שערי טומאה, ומסופר במדרש רבה לשיר השירים )פרשה ב( שבאו יהודים למשה ואמרו לו: "היאך אנו נגאלים, והלא אין בידינו מעשים טובים?! אמר להם: הואיל וחפץ בגאולתכם, אינו מביט במעשיכם הרעים". כלומר יש רגע שבו הגאולה צריכה לבוא גם כאשר אנחנו לא מספיק ראויים.
אבל הקמת המדינה רק גרמה למצב של עם ישראל להיות גרוע יותר!! מיליוני ערבים רואים בזה התגרות מצדנו ורוצים להשמיד אותנו... תראה כמה פיגועים יש, כמה רציחות...
לצערנו השנאה נגד עם ישראל והרצון להשמיד אותנו לא התחילו מהיום ואינם נובעים מזה שיש לנו מדינה. בעצמך אמרת לא מזמן בליל הסדר: "שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו". במשך אלפיים שנות גלות, עוד לפני שהייתה לנו מדינה, סבלנו מפוגרומים, מרציחות, מעלילות דם ומגירושים, והשיא היה השואה הנוראית רק לפני 70 שנה. לא היינו בטוחים בשום מקום ולא הייתה לנו שום יכולת להגן על עצמנו. מה שהשתנה מאז שהוקמה המדינה הוא שפתאום אנחנו יכולים לא רק למות על קידוש ה' אלא גם לחיות על קידוש ה'! זכינו סוף סוף לצבא משלנו ואנו מסוגלים להשיב מנה אחת אפיים לכל הרשעים שפוגעים בנו. האם על דבר כזה לא ראוי לומר הלל?!
ומה עם המצב הרוחני הגרוע בארץ?! ההשתלטות של החילוניות?! ההשפעות של התרבות המערבית?! אה?!!!!
אנחנו לא מתעלמים מהחסרונות, וכבר עשרות שנים פועלים במרץ כדי לתקן אותם. אבל כאנשים מאמינים אנחנו יודעים להתאזר בסבלנות. מדינת ישראל היא כמו ילדה קטנה שלא מזמן נולדה. נכון שהיא כבר בת 68, אבל במושגים של מדינות היא ממש תינוקת, וכמו כל ילדה קטנה גם היא עושה לפעמים שטויות וסובלת ממחלות ילדות. האם בגלל זה נזרוק אותה? האם בגלל זה לא נגיד תודה לה' על שנולדה? אין לנו ספק שיום אחד היא עוד תגיע לגדולות! זה ייקח זמן, אבל אמרו חז"ל בירושלמי )ברכות ד ע"ב(: "כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה קמעא קמעא, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת".לגבי מה שאמרת על המצב הרוחני, רק שתדע שמאז ימי דוד המלך לא הייתה כזו פריחה וכזה מספר של לומדי תורה, ישיבות ואברכים )ועוד במימון המדינה!( כמו שיש היום במדינת ישראל טוב, הרב לביא, לא נעים לי להפריע לך עוד אז אעצור בזה. אני חייב להגיד לך שלא שכנעת אותי בכלל, אבל אני מוכן ללמוד קצת יותר על הנושא הזה, שאני מודה שאני לא מספיק מכיר. תוכל להמליץ לי על ספרים בעניין? (אבל עם מקורות אמתיים!) ברור! הכול רק מתוך תורה. למשל: 'בנתיבי הגאולה' )הרב ערן טמיר(, 'הגיע זמן גאולתכם' )הרב מאור כהן(, 'המדינה היהודית' )הרב משה ברגמן(, 'אתחלתא היא' )הרב יצחק דדון(, 'אם הבנים שמחה' )הרב טייכטל הי"ד(. מוזמן לספר לי אחרי שנכנסת קצת לעובי הסוגיה מה התחדש לך. בהצלחה!

כל ההתכתבויות הקודמות נמצאות באתר 'מילה טובה' לקבלת וידאו קצרצר בכל יום שישי עם הארה מתוקה לקראת שבת שלחו הודעת וואצאפ למס': 054-6702313
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה