close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

תוכנית עסקית- למה היא כה חשובה?

מערכת שורשכו כסליו, תשעז26/12/2016

למה התוכנית העסקית היא חשובה ואיך תבנו אותה יותר טוב...

תגיות:

תוכנית


עסקית אינה נחשבת להכרח משפטי מסוים בעת בניית עסק, אך מומלצת מאוד ולעתים קרובות מבטיחה הקמה וקיום תקין ומסודר של עסק שבנוי ומתנהל נכון. תוכנית עסקית נכתבת בדרך כלל בעבור אחת או יותר מהמטרות הבאות: בניית המודל העסקי של החברה, בקשה של מימון או השקעה וחלק אינטגרלי בתוך הסכם מוסדר בין בעלי החברה, אם יש יותר מאחד. כמובן שבעבור כל מטרה, נכתבת תוכנית עסקית באופן שונה אשר נותן דגש על החלקים הרלוונטיים למטרת כתיבת התכנית בפועל.

בניית תוכנית עסקית כחלק מבניית המודל העסקי של החברה

המטרה בהא הידיעה שלשמה קיימת תוכנית עסקית מלכתחילה היא בניית מודל עסקי של חברה, וזאת משום שתוך כדי בניית התכנית העסקית, נחשפים מראש למהמורות ובעיות שעשויות, או שלא, לצוץ תוך כדי קיום החברה ויותר מכך, לאופן פתרונן של בעיות אלו, וכן אפשרויות פתרון והתפתחות. למעשה, מטרה זו של כתיבת התכנית העסקית היא העברת הרעיון והחלום, למהלכי תכנון, טרם הביצוע. מהלך שכזה מסדר את כל עניין הקמת העסק בראש ובכלל מכין את יזמי החברה כמעט לכל תרחיש אפשרי, סוג של תכנית פעולה, או מבצע עסקי.

תוכנית עסקית כחלק מבקשת מימון והשקעה

בניית תוכנית עסקית לצורך מטרה פיננסית, תערך באופן כזה אשר תציג את הנתונים הכספיים של החברה, כלומר, מקורות המימון הראשוניים, הוצאות צפויות ובעיקר פוטנציאל הרווח מן המוצר או השירות של החברה וכן תזרים צפוי של מזומנים. בנוסף לנתונים אלו ישנו כמובן המודל העיסקי של החברה, אשר יתומצת לצורך הבנה של המשקיעים מיהי ומהי החברה העתידית ובמה עוסקת היא. בשורה התחתונה, המשקיע, או מעניק המימון צריך להבין היכן התועלת שתצמח לו מהשקעה במיזם, אם בכלל.

תוכנית עסקית כחלק מהסכם בין שותפי החברה

תוכנית עסקית זו היא למעשה סיכום של חלוקת העבודה והאחריות השוטפת בין השותפים, הגדרת המטרות שלהם כשותפים אחד מהשני ומהשותפות כעסק, כמו גם הגדרת ההשקעה של כל אחד מהצדדים והרווח הצפוי לכל אחד מהם. בניית תוכנית עסקית שכזו מומלצת מאוד, על מנת למנוע מרעשי רקע כמו חילוקי דעות עקרוניים בין השותפים, להפריע למהלך התקין של העסק וחלילה לפירוק השותפות, עדיף להבהיר הכל מראש.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה