close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

למה לא ממנים דיינים ומנכ"ל לבתי הדין?

מערכת שורשא אלול, תשעד27/08/2014

הרשל"צ- הימנעות ממינוי דיינים ומינוי מנכ"ל קבוע לבתי הדין גורמת לקריסת המערכת

תגיות:

נשיא בית הדין הרבני הגדול הראשון לציון הרב יצחק יוסף לציפי לבני: "הופתעתי לקרוא כי מינוי מנכלי"ת משרד המשפטים למנהלת בתי הדין, נעשה עקב ויכוח עם הרבנות. נעניתי מיידית למינוי שהצעת"; הראשון לציון מזהיר כי מינוי המנכ"ל הזמני נעשה ללא תיאום ובניגוד לחוק הדיינים, ועשוי לגרום לפגיעה קשה בהמשך תפקוד בתי הדין; העיכוב במינוי הדיינים גורם לקריסת המערכת

מינוי מנכלי"ת משרד המשפטים אמי פלמור לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים הזמנית ממשיך לעורר סערה.

במכתב ששלח היום הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב יצחק יוסף לשרת המשפטים הוא קובל על טענותיה של לבני כי הדבר נעשה עקב ויכוח עם הרבנות וטוען כי המינוי נעשה בניגוד לחוק הדיינים, ופוגע בעבודת בתי הדין הרבניים.

הפתעתו של הראשון לציון נובעת בין היתר מדבריה של שרת המשפטים לפיה מינויה של פלמור נעשה עקב אי הסכמות עם הרבנות. "לצערי, הפרסום אינו משקף את המציאות הנכונה. אך לפני ימים אחדים קיימת אתי שיחה אחת ויחידה בנושא המנהל החדש וביקשת את הסכמתי למינוי הדיין הרב שלמה שטסמן למנהל וקיבלת את הסכמתי על אתר. למרבה הצער, הרב שטסמן טרם נתן את הסכמתו ומאז לא הבאת לפני הצעה אחרת. לפיכך,אין מובנת לי הטענה בדבר 'ויכוחים עם הרבנות הראשית'", קובל נשיא בין הדין הרבני הגדול.

לדברי הראשון לציון, מינויה של מנכלי"ת משרד המשפטים מציבה גם בעיה חוקית עקב חוסר יכולתה למלא את הצרכים הדחופים של בתי הדין הרבני בשל אי מינויה על פי חוק הדיינים. "כך, למשל, המנהל עוקב אחר קיום פסקי דין של גירושין ומטפל במציאת פתרונות לסרבנות גט". לדבריו, פלמור לא תוכל לבצע פעולות אלו ומוסיף כי בשל העובדה שהמינוי לא נעשה על פי חוק הדיינים, "חוששני כי בהעדר בעל הסמכות לעשות העברות ארעיות של דיינים ממקום למקום, לא יהיה מנוס מדחיית דיונים רבים בהתאם לשיקול דעת הדיינים בהרכבים החסרים והמקוטעים. למותר לציין את הסבל הרב והמיותר הנגרם עקב כך לציבור הרחב".

בהמשך מכתבו מסביר הראשון לציון כי "עם כל הכבוד, בתי הדין הרבניים אינם יכולים להתנהל באמצעות מנכ"לית משרד המשפטים". לדבריו, הפיצול שנעשה עתה, אף אם מדובר בפיצול זמני, פוגע בעצמאות מערכת המשפט ויש בה כדי לפגוע באמון הציבור במערכת זו".

בהמשך מכתבו מסביר נשיא בית הדין הרבני הגדול כי גם אילו צריכה הייתה להתקבל החלטה על מילוי מקום זמני עד להסכמות, הרי שברוח החוק, מן הראוי לעשות זאת בהסכמת נשיא בית הדין הגדול מה שלצערי לא נעשה, בפרט שישנם פתרונות מיטביים אחרים דוגמת מינוי דיין מכהן הכשיר על פי חוק לכהן לממלא-מקום.

פתרון למשבר הדיינים

בהמשך מכתבו עובר הראשון לציון לעניין עומס הדיינים בבית הדין הרבני הגדול בו מכהנים כיום שני דיינים קבועים בלבד, ומציע פתרון זמני למצוקה הקיימת.

במהלך השנים האחרונות השתרש בבית הדין הרבני נוהג לפיו דייני בתי דין אזוריים מילאו את השורות בבית הדין הרבני הגדול ובכך גרמו לעומסים גדולים בבתי הדין האזוריים שלהם. עומסים אלו נוספו על העומסים הקיימים עקב אי-מינוי דיינים לבתי הדין האזוריים.

לדברי נשיא בית הרבני הגדול, בשל עומס התיקים הוא מוכן לשקול מינוי דיין אחד לכהונה בפועל בתנאי שיהיה זה אב-בית-דין אזורי הנמצא לפני פרישה לקצבה ואשר ממילא אין לו הרכב מלא במשך כל ימות השבוע. "בדרך זו יוכל הדיין להקדיש את מרבית זמנו לבית הדין הגדול".

כמו כן, קבל נשיא בית הגדול על החוסר החמור בדיינים בבתי הדין האזוריים ועל ההשלכות שנגרמות עקב כך לציבור הרחב הצורך את שירותיהם של ביתי הדין.

לסיום דורש הראשון לציון, לנתק בין מינוי הדיינים לבתי הדין האזוריים  ולבית הדין הגדול בשל הקושי שהחיבור הזה יוצר, ולנתק בין אלו ובין מינוי מנהל לבתי הדין, וכן לקבוע בדחיפות שתי ישיבות לוועדה לבחירת דיינים לאחר שהאחרונה האחרונה בוטלה, אחת לבחירת דיינים לבית הדין הרבני הגדול והאחרת לבחירת דיינים לבתי הדין האזוריים.

הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה