close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

זכויות עובדים בישראל

מערכת שורשיז טבת, תשעו29/12/2015

זכויות עובדים בישראל מעוגנות בחוקי יסוד, חוקי מגן, צווי הרחבה ובהסכמים קיבוציים מגוונים

תגיות:

זכויות עובדים בישראל מעוגנות בחוקי יסוד, חוקי מגן, צווי הרחבה ובהסכמים קיבוציים מגוונים. המדינה הגדילה לעשות והקימה מערכת משפטית נפרדת רק לתחום זה, כיום ישנם חמישה בתי דין אזוריים ובית דין ארצי שתפקידם לעסוק בסוגיית זכויות עובדים, ולספק מענה לעובדים שזכויותיהם נפגעו או נשללו מהם. אמנם, מערכת המשפט מבצעת את עבודתה היטב אך עדיין מנגנון האכיפה הנמצא בידי המשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לוקה בחסר, ומעסיקים רבים רומסים את זכויות העובדים שלהם. ישנם חוקים רבים העוסקים בזכויות עובדים, לפניכם שתי זכויות חשובות שכל עובד חייב להכיר.

חוק שכר

מינימום

חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 נועד להגן על זכותם של העובדים במשק הישראלי ולהבטיח לכל העובדים, לרבות עובדים זרים, קיום בסיסי שיאפשר להם לחיות בכבוד. שכר המינימום החודשי בישראל נקבע על פי 47.5% מהשכר הממוצע במשק, הסכום מעודכן מדי שנה ב- 1 לאפריל. חשוב כי כל עובד יכיר את זכויותיו, במיוחד עובדים במשרה מלאה המשתכרים פחות משכר מינימום. ישנם מעסיקים הבוחרים להתעלם מזכות העובד להשתכר לפי שכר מינימום כפי שנקבע בחוק, לכן חשוב להדגיש כי כל עובד במשרה מלאה, שמלאו לו 18 שנה, זכאי לקבל מהמעסיק שלו שכר שאינו פוחת משכר המינימום לחודש או משכר מינימום יומי או לפי שעה.

שכר מינימום לפי שעה, לעובד המועסק שבוע מלא, כלומר 6 ימים בשבוע, נקבע לפי החלק ה- 25 של תעריף שכר מינימום חודשי, ושכר מינימום לשעה לעובד המועסק 5 ימים בשבוע נקבע לפי החלק ה- 2/3 21. שכר מינימום לפי שעה נקבע לפי החלק ה- 186 של שכר המינימום החודשי.

כדאי לדעת כי מעסיק שאינו משלם לעובדיו שכר מינימום, דינו קנס גבוה או שנת מאסר. כל עובד שזכותו הבסיסית נפגעת על פי חוק שכר מינימום זכרי לתבוע את המעסיק, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי ולקבל סיוע מארגון ההסתדרות הלאומית, הארגון מציע מגוון שירותים לחברים ופועל לטובתם.

חופשה שנתית

חופשה שנתית היא זכות המגיעה לכל עובד בישראל מתוקף חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951. החוק קובע כי לכל עובד מגיע לקבל מספר ימי חופשה מדי שנה, כאשר המספר משתנה בהתאם לוותק העובד. על פי החוק נקבע כי עובדים זכאים לקבל 14 ימי חופשה ב- 4 השנים הראשונות לעבודתם, בשנה החמישית ל- 15 ימי חופשה, בשנה השישית ל- 18 ימים ובשנתם השביעית ל- 21 ימי חופשה. החל משנת העבודה השמינית זכאי העובד לקבל יום חופשה נוסף עד ל- 28 ימים סה"כ. חשוב להדגיש כי ימי החופשה הנם בתשלום וזו זכות בסיסית המגיעה לכל עובד. אמנם, מספר ימי החופשה יכול להשתנות ולהיות רב יותר מהקבוע בחוק, מתוקף הסכמים קיבוציים או בהתאם לחוזה עבודה ספציפי.  

לסיכום, חשוב כי עובד יכיר את זכויותיו ויקפיד לקבל את המגיע לו. כדי להגן על ציבור העובדים הוקמה ההסתדרות הלאומית וזו פועלת במרץ כדי להגן ולדאוג לחבריה.

הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה