close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ירושלמי- האם הטל יכול להפסיק?

הרב ישי וויצמןכח ניסן, תשפב29/04/2022
פרק סד מתוך הספר אורו של התלמוד הירושלמי
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

לפי הירושלמי הטל היה יכול להפסיק אילולא ההבטחה לאברהם אבינו. מה זה מלמד?

תגיות:
בעניין הזכרת הטל, יש ברייתא שמובאת בשני התלמודים, בתחילת מסכת תענית: "בטל וברוחות לא
חייבו חכמים להזכיר, ואם בא להזכיר מזכיר".

האם בפועל מזכירים או לא? - תלוי את מי שואלים. (ובאמת בנוסח אשכנז בחו"ל נהגו לא להזכיר טל בקיץ)

בבבלי אין זכר להזכרת טל בתפילה, מלבד הברייתא הזאת שאומרת שניתן להזכיר. וכן משמע שלא מבקשים טל בברכת השנים.

לעומת זאת, בירושלמי משמע שמזכירים טל בימות החמה: "היה עומד בטל והזכיר גשם". "בטל" = בקיץ, כשמזכירים טל. וכן משמע (בסוגיית ברכת הביננו) שמבקשים טל בברכת השנים, לפחות בקיץ.

מדוע לא חייבו להזכיר טל?

בבבלי אומרים שהטל לא נעצר לעולם. העולם לא יכול להתקיים בלעדיו, ולכן בירידת הטל פחות ניכרת גבורתו של הקב"ה, כמו בגשם. 

לעומת זאת, לפי הירושלמי גם הטל יכול להיעצר. ויש דעה שאומרת שהוא אכן נעצר בימי אחאב, בעקבות גזירת אליהו הנביא שלא יהיה טל ומטר. 

ההסבר בירושלמי לקביעות ירידת הטל הוא הסבר רוחני: 

"ר' יעקב דכפר חנן בשם רשב"ל: בשעה שעשה אברהם זקינם את רצוני, נשבעתי לו שאיני מזיז טל מבניו לעולם."

לסיכום, לפי הבבלי טל לא נעצר לעולם, כי העולם לא מתקיים בלעדיו. ולפי הירושלמי הוא יכול להיעצר, אבל הוא לא נעצר, מכח שבועת הקב"ה לאברהם אבינו. 

יש הבדל בין התלמודים בהבנת משמעות הצמד של טל ומטר.

בבבלי ההסבר הוא מבחינה מעשית: שניהם מרטיבים את העולם. 

מהירושלמי אנו לומדים ששניהם באים מכח הקשר בין הקב"ה לישראל. אלא שהטל הוא קשר קבוע מכח אברהם אבינו, והגשם תלוי במעשי הדור. הטל הוא ביטוי לסגולת ישראל והגשם למעשים בפועל. בקיץ, שהוא לא זמן גשמים, מתגלה הקשר הבסיסי העמוק והקבוע, הבא לידי ביטוי בטל.

שנזכה לשנה מבורכת בטללי ברכה. 
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה