close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מה אומר הירושלמי על רעידות אדמה?

הרב אברהם בלסיא אייר, תשעה30/04/2015

אילו סיבות מביא הירושלמי לרעידות אדמה ומה ניתן ללמוד מהן?

תגיות:
רעידת האדמה בקטמנדו
צילום: צילום מסך- סרטון יו טיוב
מה מלמד אותנו התלמוד הירושלמי בקשר לרעידות אדמה. ראשית צריך לדעת שכל אסון טבע צריך לגרום לנו הזדהות מלאה עם האסון, שהרי עם ישראל הוא לב האומות (ישנו פרק המוקדש להזדהות זאת בסוף ספר בשורת הירושלמי).

לגופם של דברים. אליהו ז"ל שואל את רבי נהוריי (ירושלמי ברכות ט, ב) מדוע ישנם רעידות אדמה בעולם (ושאר אסונות טבע) רבי נהוריי עונה בגלל שעם ישראל לא מקיים מצות כראוי (הוא מונה את נושא המעשרות, אולם חושבני שזו רק דוגמה). אליהו לא שולל את האפשרות הזאת, אולם לא מציב אותה במקום הראשון. אליהו מסביר שהסיבה המרכזית היא בכך שהקב"ה, כביכול, עצוב על כך שבית המקדש חרב, לעומת הגויים יושבים שאננים בבתי התיאטראות שלהם. ישנה כאן מציאות שכביכול התרבות הנהנתנית (בתי קירקסאות ותיאטראות) היא השולטת, ולא תרבות הקדושה שבאה לידי ביטוי בבית המקדש.

הסיבה המרכזית שמביאה אסונות טבע היא שפלותם של ישראל, שבאה בעיקר לידי ביטוי בכך שהבשורה הרוחנית שלהם אינה נשמעת (גם בבבלי – ברכות נט, א מוזכר שאסונות הטבע באים בגלל שהקב"ה עצוב על גלותם של ישראל, אולם בכל זאת לא נזכר חסרון של בית מקדש, ולא של בשורה תרבותית יהודית כלשהיא). ישנם עוד שני הסברים לאסונות הטבע שמופיעים בסוגיית הירושלמי שם האחד הוא משכב זכר. והכוונה היא שצריכים להיות סדרים בעולם. אם כל אחד דואג לעצמו שלא כפי תכניתו של הקב"ה, הרי שסדרי העולם משתנים בגללו. דומני שאין כמו מאמר זה כדי לתקוף את הגישה האנטי יהודית – חיה ותן לחיות. חושבני שנושא המשלחת הישראלית היא באמת התיקון לשיבוש מרכזי זה. והסבר נוסף ההוא מפני המחלוקות. אין לך דבר שמזיק לעולם יותר מאשר המחלוקת, אסונות הטבע הם קר השיקוף של המצב הלא ראוי בתחתיות ארץ.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה