close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ירושלמי- מלחמת שלושת המלכים

הרב ישי וויצמןיב חשוון, תשפד27/10/2023
פרק קלג מתוך הספר אורו של התלמוד הירושלמי
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

על פי הבבלי הכהונה נלקחה ממלכי צדק בגלל טעות שעשה, לפי הירושלמי, היא נתנה לאברהם בזכות המלחמה... מה מלמד ההבדל על שתי התורות

תגיות:
במלחמה הגדולה של המלכים, נלחם אברהם אבינו, וכתוצאה מכך, מלמדים אותנו חז"ל - גם בבבלי וגם בבראשית רבה (שהוא תורתם של חכמי הירושלמי) - אברהם זכה ליטול את הכהונה משם בנו של נח.

וכך אומרים בתלמוד הבבלי (נדרים לב):

"אמר רבי זכריה משום רבי ישמעאל: ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם, שנאמר 'והוא כהן לא-ל עליון', כיון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, הוציאה מאברהם, שנאמר 'ויברכהו ויאמר ברוך אברם לא-ל עליון קונה שמים וארץ, וברוך א-ל עליון'. אמר לו אברהם: וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונו?! מיד נתנה לאברהם, שנאמר 'נאום ד' לאדני שב לימיני עד אשית
אויביך הדום לרגליך', ובתריה כתיב (ואחריו כתוב) 'נשבע ד' ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק' - על דבורו של מלכי צדק, והיינו דכתיב 'והוא כהן לא-ל עליון' - הוא כהן ואין זרעו כהן."

לסיכום הבבלי, אברהם זכה לרשת את הכהונה ממלכי צדק, בעקבות הפגם בדבריו של מלכי צדק, וע"י תוכחתו של אברהם בדבר הזה זכה בכהונה. 

בבראשית רבה זה קצת שונה (מג, ו):

" 'הוציא לחם ויין והוא כהן לא-ל עליון' - ר' שמואל בר נחמן ורבנן. ר' שמואל אמר: הלכות כהונה גדולה גילה לו - 'לחם' זה לחם הפנים, ו'יין' אלו הנסכים."

יש כאן הבדל משמעותי בין תורת חו"ל לתורת א"י. 

בבבלי הכהונה עברה לאברהם ע"י בעיה שהתגלתה בכהונתו של מלכי צדק. בבחינת "חובלים". 

במדרש הירושלמי אברהם זכה בכהונה, ע"י המלחמה החשובה הזאת, ולכן מלכי צדק העביר אליו את הכהונה. בבחינת "נעם". 

באופן כללי, בתורת חו"ל הטוב מתגלה ע"י כפיה. גם כאן מלכי צדק הפסיד את הכהונה בחטאו וכך נאלץ להעביר את הכהונה לאברהם. בא"י הטוב בא בנועם. מלכי צדק מבין מהמציאות של הנצחון של אברהם במלחמת העולם, שהחוליה הבאה בשרשרת הכהונה היא אברהם. 

ולסיום עוד משהו מעניין מהמדרש שם, שמפרש ש"קונה שמים וארץ" נאמר על אברהם, שנעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית. ונראה שזה משתלב עם כך שבמדרש לא מבקרים את מלכי צדק על כך שהקדים את "ברוך אברם לא-ל עליון", כי אברהם הוא שותף של הקב"ה בשמים וארץ, ו"ברוך אברם" הוא הוא "ברוך א-ל עליון".
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה