close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ירושלמי- איך התפתחה מלכות רומי?

הרב ישי וויצמןל סיוון, תשפד06/07/2024
פרק קסו מתוך הספר אורו של התלמוד הירושלמי
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

אותו סיפור. יחס מעט שונה. הבבלי והירושלמי ביחס לבנייתה של רומי כעונש על מעשי ישראל...

תגיות:
בית המקדש
המלכות הרביעית, שאנו מתפללים לנצחה במהרה בימינו, מלכות רומי, צמחה על ידי חטאי עם ישראל, וכך אומרים בבבלי (שבת נו):

"אמר רב יהודה אמר שמואל: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בו שירטון ועליו נבנה כרך גדול של רומי.

במתניתא תנא: אותו היום שהכניס ירבעם שני עגלי זהב אחד בבית אל ואחד בדן נבנה צריף אחד וזהו איטליאה של יון."

בבבלי מביאים שני מקורות המתארים שני שלבים. השלב הראשון עם כניסתה של בת פרעה למלכות שלמה נוצר המקום של רומי, ועל ידי חטאי ירבעם היא התחילה להיבנות.

באופן דומה מובאים
בית המקדש
הדברים בירושלמי (עבודה זרה א,ב):

"אמר רבי לוי: יום שנתחתן שלמה לפרעה נכה מלך מצרים ירד מיכאל ונעץ קנה בים והעלה שלעטוט ונעשה חורש גדול וזה הוא כרך גדול שברומי. יום שהעמיד ירבעם שני עגלי זהב באו רומס ורומילס ובנו שני צריפים ברומי. יום שנסתלק בו אליהו הועמד מלך ברומי 'ומלך אין באדום נצב מלך'."

בירושלמי מתוארים שלושה שלבים. בנוסף ליצירת המקום, ותחילת בניין העיר, מוסיפים לציין שביום שאליהו הנביא הסתלק הועמד מלך ברומי.

בירושלמי מציינים בנוסף לבניין העיר עצמה, את בניין המלכות שלה.

בארץ ישראל, מקום מלכות ישראל, שם מרגישים יותר את ה"לעומת זה" של מלכות רומי. המלכות היא הכלל, המהות והאידיאל של העם. בבבלי מדגישים את הבניין המעשי של רומי, ובירושלמי מוסיפים להדגיש את התחזקותה לכלל מלכות, המתנגדת למלכות ישראל, ההולכת ונבנית "בשוב ה' ציון".
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה