close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ישי ריבו בשיר חדש- ישאלוני רעיוני

מערכת שורשח אדר, תשפ04/03/2020

ישי ריבו מחדש את שירם של מרן הראי"ה קוק ותלמידו הרב הנזיר

תגיות:
מכון "נזר דוד", מבשר כי הושלמה המשימה להוריש לדור החדש את השיר "ישאלוני רעיוני" בלחנו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל, כפי שהושר על ידו כשזקני ירושלים סביב שולחנו.

עם פטירתו של מרן הרב השיר הלך והשתכח, אם כי מנגינת השיר שעובדה ושוכללה ע"י תלמידו הרב הנזיר, הושרה בשולחנו בליל שבועות ובשבועות בליל הושענא רבה עת הגיע שעת חצות הליל. כמו כן זקני תלמידי הרצי"ה קוק זוכרים אף אותו שר את השיר.

רבה של חיפה, מו"ר הרב שאר ישוב כהן זצ"ל הקליט עצמו והקלטנו אותו פעמים רבות, מלמד את השיר אשר שמע בילדותו אצל מרן הראי"ה ובבית אביו הרב הנזיר.
/>ערן קליין ממבוא חורון הפיק את השיר באופן שובה לב, וישי ריבו ומקהלת ידידים שרים אותו בקולם הערב.

חלומי, בקשתי ומשאלתי ששיר זה יושר עם ראשי הישיבות בישיבות ותחודש המסורת.

מציע לכם לצפות בסרטון השיר בו יש סרטונים של מרן הראי"ה, הרב הנזיר, הרב צבי יהודה, והרב שאר ישוב כהן, כולם זצוק"ל.

ישי ריבו, בשיר ישאלוני-הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה