close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

נקודה מהזוהר לפרשת בא

הרב יניב חניאטו כסליו, תשפד28/11/2023
פרק יה מתוך הספר זוהר על פרשת שבוע
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

נקודה קצרה מהזוהר לפרשת בא- מה הכוונה שהשם "עבר"?

תגיות:

הביטוי בפסוק "ועבר ה' לנגוף את מצרים...", הוא ביטוי קשה שהעסיק רבות את הפרשנים. מלבד הקושי ההבנתי (מה הכוונה שה' "עבר"?), יש כאן גם קושי תחבירי, כי המילה "עבר" לא בדיוק מתאימה לכאן... אולי היה לכתוב "הלך", או "בא". גם הזהר הקדוש שואל על הביטוי הזה- "מאי ועבר?", ועונה- "דעבר על שורי דינא דכיתרין...", או בתרגום- "היינו שעבר על שורת הדין של הכתרים, שהיו מתקשרים בכתרים אחרים למעלה, והתיר את הקשר הזה ועבר על אורחותיו, כדי לעשות במצרים דין".

פירוש הסולם מסביר שה"ועבר", מתאר מצב שבו הקב"ה עובר על החוקים הרגילים. המצרים למטה, כמו כל הבריאה,

קשורים לכוחות עליונים למעלה, שהזהר, על פי תרגום הסולם, מכנה "כתרים עליונים". זהו סוג של חוק בבריאה, שיש קשר בין אותם כוחות תחתונים, גם אם הם לא חיוביים, לכוחות העליונים שמפרנסים אותם. כדי להעניש את המצרים, הקב"ה "צריך" לעבור על החוקים, לשנות אותם ולהחליף את הסדר הרגיל, וברגע שזה קורה, בכורי מצרים מתים, כי אין להם חיות עליונה יותר. ממשיך הזהר ומלמד שזה כלל בתורה- "וכדין הוא, כל ועבר, ועברתי, ויעבור, דקב"ה עבר על כל אורחוי, או לדינא או לרחמי (וכך כל פעם שכתוב בתורה "ועבר", "ועברתי", "ויעבור", מלמד הדבר שהקב"ה עובר על כל אורחותיו, או לדין או לרחמים...)".

מלבד הלימוד החשוב בהבנת הפועל ע.ב.ר בתורה, יש כאן גם אמירה על עוצמתם של חוקי הטבע העליונים- הקישור בין הכוחות העליונים השליליים לכוחות התחתונים הוא כל כך חזק, שכדי להעניש את הרשעים יש לעבור על החוקים הללו שהוטבעו בטבע. הענשת המצרים בפרשה היא מעבר על החוק... הטבעי/ אלוקי/ מעשי...

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה