close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

זוגיות- הכרות רגשית

שי עזרן- ממני תנחניז תשרי, תשעה01/10/2014

ההתחברות עם הלב של השני יכול להאיר אור גדול על כל הקשר, וממילא לקפוץ מעל הרבה הרים וגבהות...

תגיות:
על הבן זוג לשים לב, ולהיות אוזן קשבת, לעולם הרגשי של בן הזוג השני.                              

במרוצת החיים "והשרידה" היום יומית, עוברים בדרך כלל, מהמקום הרגשי של חברות וידידות, למקום שכלי ופרקטי, ואחר איזה זמן  לא מבינים "מה הבעיה".

הקשר בין איש ואשה צריך להיות חמים ונעים כמו האש המחממת והמאירה. רמז לדבר במילים איש ואשה, ישנם האותיות "אש" כידוע, כלומר מוכרח שיהיה קשר חמים ומאיר כמו האש אע"פ כל הענינים החשובים בחיים שצריכים לסדרם...

הרגש עצמו מתחלק לשבעה כוחות, לכן גם הזדהות הרגשית צריכה לבוא בכל פרטי הרגש לפרטיו.

ונפרט לדוגמא:
חסד - [אהבה] להזדהות ולהתעניין במה שהוא אוהב ומחבב לעשות ,וכן כלפי האנשים שהוא אוהב, כמ"ש (היום יום כח' ניסן) "אוהב מה שאהוב אוהב".

גבורה - [כבוד] לכבד את הרגשות שלו, את פחדיו ודאגותיו וכו', ולא לזלזל ברגשותיו גם אם הם לא מתוקנים, וכן לכבד את האנשים שהוא מכבד.

תפארת - [רחמים] להתחברולהזדהותעם רגשי רחמיו, היינו להזדהות עם תחושת הרחמים שלו על אנשים ודברים מסוימים.

נצח - [נצחון] מזדהה עם הקשיים והמניעות שיש לו, ולא מזלזל בהם גם אם קלים בשבלי, אלא מעריך כל התגברות שלו, בנושא אפילו הכי קטן.

הוד - [הודיה וביטול] מתחבר למקום ששם הרגשת הביטול וההודיה שלו, היינו מזדהה עם תחושת ההודיה שלו כלפי דמות כמו הוריו או רבותיו, או דבר מסוים שלומד ומתעסק וכדומה.

יסוד - [מקום ההשפעה] להרגיש ולהזדהות עם הרצון שלו להשפיע דווקא למקום מסוים, או לאנשים מסוג מסוים, כלומר לראות את המעלה של הענין ולייקר את זה, כמו כן אם אחד מבני הזוג מורה או רב, אז להזדהות עם רצונו להשפיע לתלמידיו ולעמידם בקרן אורה, או אם רצונו לתת צדקה דוקא למוסד כלשהו, וכדומה. 

מלכות - [מקום הקבלה] לייקר ולכבד את השכלים והדברים שנוגעים לו רגשית, היינו שקבל אותם במהלך חייו בכל מיני נסיבות, או להתחשב עם הצורה שהוא מקבל את המסרים וההסברים, אם זה לאט, וכדומה.

במילים קצרות נסיים, ההתחברות עם הלב של השני יכול להאיר אור גדול על כל הקשר, וממילא לקפוץ מעל הרבה הרים וגבהות... כידוע.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה