close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

זוגיות- לא להכנס כלל לויכוחים

שי עזרן- ממני תנחנייז חשוון, תשעה10/11/2014

איך אפשר להימנע מביטויים לא רצויים בזמן ויכוח?

תגיות:
"עליה לעשות כל התלוי בה לחזק השלום וסוף סוף יקויים מה שנאמר כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם וגם בעלה שיחי' ישתנה לטוב יותר.מהצעות  להנ"ל לא להכנס כלל לויכוחים וכו' כי אם להסיח הדבור לענין ניטראלי ושקט וכו'" (אגרות קודש כרך כז' עמ' רלה) 

הנה במכתב אחר (שם כרך כ' עמ' קמב-ג) מסביר הרבי מליובאוויטש איך אפשר להמנע מביטוים בלתי רצוים וכדומה והוא ע"י התבננות שבן זוגך הוא בנו של הקב"ה אשר אוהב אותו כבן יחיד שנולד להורים לעת זקנותם ויותר מזה [כתורת הבעש"ט בזה]

ועוד אשר ה' יתברך רואה אותו ושומע אותו כמ"ש בתהילים (צד,ט) "הנטע אוזן הלא ישמע אם יצר עין  הלא יביט" היינו שומע ורואה תוכן הדיבור ואופנו, איך מדברים עם בנו, האם היה מישהו מעז לדבר אל בן של מלך בשר ודם בצורה בוטה בנוכחות המלך?

ובאמת הגישה של הרבי מליובאוויטש  באופן הדיבור עם כל יהודי ידועה לכל והיא בדרכי נועם ושלום וגם אם צריך למנוע ממנו איזה הנהגה בלתי רצויה. ובכלל זה גם בן זוגו וכמו שכתב(שם יב עמ' שפט) לאיזה אחד שהיה צריך לשלום בית "יש להתנהג רק בדרכי נועם ועוד יותר ממאמר רז"ל שלשה תהא ימין מקרבת [אשה]"

וכן כתב במקום אחר (שם יד עמ' מב) "לא להחריף אותו [את המצב] ע"י  מילים קשות ובוטות"

ונסיים בברכה בלשון הרב "וישרה השלום והשמחה במעונם"
"המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו"

(ראש השנה יז,א)
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה