close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

זוגיות- להגיב אחרת!

שי עזרן- ממני תנחנייד כסליו, תשעה06/12/2014

אחת מהתבניות הכי מכשילות בקשר הזוגי היא "יחס גורר יחס"...

תגיות:
      "...כל אחד צריך להעביר על מדותיו, וכאשר תביא בחשבון אשר בעלה הרב עובד קשה...ובמילא אין פלא אם הוא מרוגז ולפעמים מגיב על ענינים באופן חריף יותר מהצורך,הרי אז בדרך ממילא תגיב על כל הנהגותיו באופן אחר  לגמרי ויהיה השלום בביתם"
                                                                     (אג"ק ח"י עמ' פ- מספר "אור הבית")               

אחת מהתבניות הכי מכשילות בקשר הזוגי היא "יחס גורר יחס". אם מנגנון היחס שלי הוא, שאת אותו היחס שאני מקבל, אותו אני נותן, יוצא שגם אם התחלתי בטוב, ביחס של כבוד, אז אם הזמן אני יאבד אותו, כי אני שמתי לי מול עיני כלל, שהוא מכניס אותי להיות תלותי ביחס הזולת. ויתרה מזה יהיה לי גם קשה לחזור בי, כי הרי יכול אני לחשוב שהרי גם הוא ככה מתנהג אלי, ולכן מגיע לו יחס כזה והרי זה כהצדקה למעשיי.

אלא בשביל לצאת מהכלל הזה שמסבך,על האיש לשים מול העינים את המשפט "ציוו חכמים שיהא אדם מכבד את האשתו" (רמב"ם אישות טו,יט) ועל האשה את הפסוק "ומכבדת אותו ביותר מידי". (רמב"ם אישות טו,כ) לכבד את בן זוגי הוא מהמוטל עלי מצד "למעלה", שאין זה נתון לשיקולי כלל, כי מאחר שקבלתי עליי שהוא יהיה בין זוגי ע"י חופה וקדושין, חל עלי ההוראה והצווי לכבד אותו במיוחד בלי קשר למעשיו והתנהגותו וכו'.

וראיה לדבר הרמב"ם כותב (שם) בהמשך לדבריו "ויהיה בעיניה כמו שר או מלך", היינו כמו שהיחס המכבד למלך, אינו בגלל אישיותו והתנהגותו הטובים, אלא בשל היותו בתפקיד של המלך, המייצג את המלכות. כך ע"ד משל היחס הנדרש מול בין הזוג.

                     "אשת חן תתמוך כבוד" (משלי יא,טז)  


שי עזרן יועץ זוגי טל: 0522344165
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה