close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ה"כזית" מלחיץ אותי

צוות הר ברכה  ז אדר, תשסט  03/03/2009

.......................

שאלה:

לכבוד הרב, שלום וברכה. יש לי חשש שמא אני לא יודע לשער בדיוק את הנפח של המזונות השונים, וזה מלחיץ אותי כי אני מפחד שאולי אני עובר על איסורים חמורים מפני שאני לא יודע לשער במדוייק, ולא תמיד יש לי כלים לקבוע את הנפח המדוייק של המאכל. מה כבוד הרב מציע לי לעשות?

תשובה:

אין לחשוש בהערכת שיעור נפח של מחצית ביצה, שכן כאשר נותנים לאנשים לשער דבר, ללא ספק יהיו שיטעו כלפי מעלה ויהיו שיטעו כלפי מטה, ואע"פ כן מסרו חכמים שיעורים אלה לכל אדם ואדם.

ועוד ראה במשנה בכלים יז, ו: "כביצה שאמרו לא גדולה ולא קטנה אלא בינונית. רבי יהודה אומר: מביא גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות ונותן לתוך המים וחולק את המים. אמר ר' יוסי: וכי מי מודיעני איזוהי גדולה ואיזוהי קטנה אלא הכל לפי דעתו של רואה".

וברמב"ם כלים יז, ו: "ידוע כי יש לנו בענינים התורניים דברים שאנו משערין אותן בכביצה... אמר ר' יוסי ומי הוא שיודיענו בקחתינו הגדולה ביותר שבביצים שאין למצוא גדולה ממנה, וכך בקחתינו את הקטנה שלא תמצא יותר קטנה ממנה, אלא הדבר מסור למראית עינו של אדם שביצה זו בינונית לא גדולה ולא קטנה. והלכה כר' יוסי". וכ"כ ר"ע ברטנורא שהלכה כר' יוסי.

להרחבות ומקורות עיין בפניני הלכה
שיעור אכילה ושתיה לברכה אחרונה
וראה גם בכרך ההרחבות.

בברכה
יגאל ללום