close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

כמה כבר אפשר לחכות לגאולה?

הרב יניב חניא  כט אלול, תשפ  18/09/2020

.......................

שאלה:

כמה כבר אפשר לסבול ולחכות... מה הטעם בלחכות כל כך הרבה?

תשובה:

ההמתנה הארוכה מידי לגאולה של עם ישראל יכולה, בעיקר בערב תשעה באב, לעורר לא רק תחושת המתנה אלא גם קנאה ב"מהירות" שבה קרו הדברים בזמן התנ"ך. שם, נדמה תמיד, הישועה באה מהר, בצורה חד משמעית ובלי שמחכים יותר מידי. חשוב לזכור שהמתנה של שבעים שנה אחרי חורבן בית ראשון כמעט מוטטה את הצפיה!

נראה שלנושא זה מתייחס המדרש כאשר הוא דורש את ההבטחה המפורשת למשה "ראה החילותי תת לפניך את סיחון כו'" הקושי בפסוק לכאורה ברור- למה הכוונה "ראה החילותי"? מתי הקב"ה התחיל לתת את סיחון לפני עם ישראל? על כך עונה המדרש- "תוחלת ממושכה מחלה לב...", מדבר בישועה העומדת לבוא... תוחלת ממושכה זה פרעה שהיה משה מביא עליו מכות ועל כל מכה ומכה היו ישראל סבורים שמשלחן, ועץ חיים תאווה באה זה מלחמות סיחון ועוג, שאמר לו הקב"ה מיד ראה החילותי תת לפניך.". ישנם שני סוגים של הבטחה לישועה- אחת כללית, רחוקה ולא באה מיד ואחת קרובה ומיידית. ובתורה יש את שני הסוגים- המתנות שגרמו למחלות לב והמתנות שבהן התאווה באה מיד. המדרש מסביר את הביטוי ראה החילותי כסיפוק התאווה לגאולה מיד, לא רק שלא תמתינו, אלא "ראה החילותי" כבר לתת.

תשובות נוספות בנושא-
המחלוקת בין הרב למתנגדים
טוב, כפי שאתה בוודאי מבין, זו שאלה מאוד מורכבת ורחבה. יש לנו באתר פורום שלם שעוסק ברב קוק וניתן לראו
שכינתו
זו שאלה מורכבת מאוד שנוגעת להמון המון יסודות אמונה עמוקים שצריכים ללמוד בצורה מקיפה ואיטית, זה בהחלט
גילוי עריות
האמת שאני ממש לא יודע, מחז"ל ניתן להבין שכן, שהיה די הרבה גילוי עריות.