מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

מקור האיסור

שאלה:
בס"ד

חנוכה שמח!!

אני רוצה לדעת איפה המקור של איסור נגיעה
כי יש אנשים ששואלים ואני לא יודע לענות להם

                          תודה רבה

תשובה:
רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כ"א סעיף א': "כל הבא על ערווה ...או שחיבק ונישק דרך תאווה ונהנה בקרוב בשר הרי זה לוקה מן התורה.."

התשובה נתקבלה מהרב אייל גריינרמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו