מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

יין נסך

שאלה:
שלום! רציתי לשאול מה המשמעות הפנימית של יין נסך- הכוונה היא למה אסור לשתות יין שנגע בו גוי ומותר לאכול מעוגה שנגע גוי?    תודה ושבת שלום

תשובה:
הסיבה שיין נסך אסור היא שעובדי כוכבים נהגו להגיש (להסיך) יין לאלילים שלהם. הדבר היה כהמקובל עד שלעיתים הם עשו זאת גם ליין של אנשים אחרים וגם ב"חטף", כאשר הם מנצלים חוסר תשומת לב של בעל היין כדי לנסך ממנו לעבודה זרה.
בעקבות כך גזרו חכמים שאסור לשתות יין שנגע בו גוי מתוך חשש שבמהלך הנגיעה הגוי "הסיך" את היין לעבודה זרה.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו