close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

אונן

הרב יניב חניא  כ אייר, תשסח  25/05/2008

.......................

שאלה:שבוע טוב הרב!

אבא שלי סיפר לי היום על עצמו שאביו נפטר- סבא שלי לפני כמה שנים:
למה עדיין יש את ההלכה של אונן שאסור לו לקיים מצוות מפטירת אביו עד לקבורתו, הרי הסיבה היא כדי שיהיו עסוקים בקבורה והיום יש חברה קדישא?

האם ההלכה היא גם על בן שאמו נפטרה? האם ההלכה חלה על בנות?

האם האיסור קיים על כל המצוות בכלליות (עשה ולא תעשה) או שזה רק איסור על לקיים מצוות עשה?

תשובה:

למרות שיש היום חברה קדישה, עדיין המשפחה צריכה להתעסק בהרבה דברים במהלך הקבורה, להביא את החברה קדישא, תעודת פטירה וכדומה... באמת, ישנן דעות בפוסקים שעם מסירת המת לחברה קדישא כבר אין את דין האונן למשפחה.

בכל מקרה, יש סיבות נוספות לאוננות ולפטור ממצות והן העובדה שהאונן נמצא במצב נורא של צער ולכן הוא לא יכול להתפלל, להניח תפילין וכדומה.

ההלכה היא על כל קרובי המשפחה מדרגה ראשונה, בנים, בנות ועל כל מת. בגדול זה רק על מצוות עשה.