close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

פסח השנה. מה הדין?

הרב אייל גריינר  כז אדר ב, תשסח  03/04/2008

.......................

שאלה:

האם ניתן לקבל פירוט הלכות לגבי פסח השנה? האם יש דף word כזה? מתי תענית בכורות השנה? עד מתי מותר לאכול חמץ? מה צריך להכין לפני השבת? ועד דברים שכלל אינני מעלה על דעתי, אשמח אם תלמדו / תסבירו/ תדריכו אותי. תודה!

תשובה:

שלום

דיני ערב פסח שחל בשבת מורכבים הם וכיוון שהדבר נדיר יחסית, (בתשס"ח שוב יחול ער"פ בשבת ולאחר מכן תהיה הפסקה של 13 שנה עד לשנת תשפ"א) אף שר השכחה שולט ואנשים לא זוכרים כיצד נהגו בעבר.
נשתדל לסכם כאן את כל הדינים הנחוצים לתועלת הציבור. בכל שאלה אשמח לבדוק ולענות בשמחה.

הגעלת כלים :

יש להביא כלים שלא השתמשו בהם 24 שעות , סירים עם ידיות מתפרקות יש לפרק הידיות .
אי אפשר להכשיר : תבניות אפיה , סיר פלא, מחבת טפלון , כלי חרס ופורצלן .

תענית בכורות :

השנה נעשית התענית שלא בזמנה ומוקדמת ליום חמישי, לכן אפשר להקל לנשים בכורות שנוהגות להתענות, לחולים וכו' ולאב לבכור קטן. בכ"מ יכולים הבכורות לפטור את עצמם ע"י השתתפות בסעודת מצוה, ביום חמישי בבוקר, לאחר שחרית בסיום מסכת ברכות.

בדיקת חמץ :

זמנה השנה אור לי"ג - ביום חמישי בערב. מיד לאחר ערבית יסור לביתו ויחל בבדיקת ביתו לאור הנר ובברכת "על ביעור חמץ", בסיום הבדיקה יאמר "כל חמירא" וכו' וייחד מקום לחמץ שמשאיר לצורך השבת.
הנוסעים לחג לפני זמן הבדיקה ,יבדקו ללא ברכה לפני נסיעתם. הנוסע לכל החג, אם יוצא לפני חמישי בערב יבדוק במקום שיהיה בו בפסח ואם יוצא לאחר מכן ישאיר פינה בבית שינקה אותה לפסח ויבדוק שם. חייבים לבדוק גם את הרכבים וכל מקום שדרך להשתמש שם בחמץ בימות השנה. גם צימרים חייבים בבדיקה. ביום שישי בבוקר יבער את הפתיתים שמצא ולא יאמר " כל חמירא …",מאחר ועדיין משתמש בחמץ.
מותר לבער עד כניסת שבת ,אך רצוי שיעשה זאת כבכל שנה עד השעה 11:15 כדי שלא ישכח. יום שישי מותר בעשיית מלאכה עד כניסת שבת .
ההכנות לסדר :
יש להכין את כל צרכי הסדר לפני שבת, בכלל זה :
א. יכינו את המצות ( אשר בשבת הן מוקצות ואסורות בטלטול - הכוונה למצות שיוצאים בהם ידי חובה בליל הסדר ואדם מקפיד לשומרן לשם כך ).
ב. יכינו את המרור והכרפס ויבדקו אותם מתולעים. למקפידים- ישקלו כזית ( 30 גרם ) מרור ויכינו בנפרד .
ג. יכינו במקרר את הזרוע , הביצה ושאר צרכי הקערה . (המי מלח לכרפס - דעת רוב הפוסקים היא שמותר להכינם במוצאי שבת דהיינו ביו"ט, אמנם יש שכתבו שבכ"מ צריך לכתחילה להכינם מבעוד יום ואם לא הכינו, יעשנו ביו"ט בשינוי היינו שיתן תחילה את המים ואח"כ את המלח).
ד. יש לבדוק האם על מצות עבודת יד ליל הסדר רשום שהופרשה חלה ואם לא יפריש בעצמו לפני השבת.
ה. להכין את הפמוטות גם לשבת וגם ליל החג.
ו. להכין נרות נשמה - כדי שיהיה לו להדלקת נרות החג ולהבדלה ( שעושים בקידוש בליל הסדר בסימן יקנה"ז - יין , קידוש, נר ,הבדלה,זמן (שהחיינו ) ).

ביעור מעשרות :

יש לזכור לעשות ביעור מעשרות לפני שבת .ואפשר לעשותו במשך כל השבוע הנוכחי .
מהלכות הביעור :
פעמיים בשבע שנים מסיימים אנו תקופה של הפרשת תרומות ומעשרות. פרק הסיום הוא בערב הפסח של השנה הרביעית והשביעית ונקרא : ביעור מעשרות.
מי שיש ברשותו מיני גידולים שהם טבל, או טבל חלקי כגון שלא נתרמו מהם מתנות כהונה , לויה ואחרות מחויב בערב החג להפריש ולחלל. יש גם לחלל את המטבעות ששימשו לחילול מעשר שני ונטע רבעי על פרוטה או על כפית סוכר, ( יש לומר : כל מטבעות מעשר שני ורבעי שברשותי בתוספת חומש יהיו מחוללות על מטבע \סוכר זה ". את המטבע החדש או הסוכר יש להשמיד או לזרוק לים או להמיס את הסוכר בכיור.
ביום שביעי של פסח סמוך למנחה נהוג לקרוא ברוב עם את סדר הוידוי הכתוב בפרשת כי תבא. בוידוי מעשרות אנו מודים לה' על החסד שגמל עמנו ומוסרים דין וחשבון על התרו"מ שהפרשנו בשלש השנים הקודמות.

סעודות השבת :

את הסעודות השבת רצוי לערוך בכלים חד פעמיים, להניח שתי מפות ניילון על השולחן ולהזהיר את בני הבית ובייחוד הקטנים שיזהרו באכילתם. יש ליחד מקום לחמץ ואם אפשר ,רצוי לאוכלו בחצר וכיו"ב.
את סעודת הערב יאכלו כרגיל וישתדלו לא לאכול לחם כל הארוחה, אלא רק בשביל לצאת ידי חובת אכילת פת. רצוי מאד להצטייד בפיתות למניעת פרורים, ולהעריך מהי הכמות שתדרש לשתי סעודות. לאחר הסעודה, יטאטאו היטב וינערו עצמם בחוץ מן הפרורים .

שבת בבוקר :

נתחיל שחרית מוקדם מן הרגיל ב- 06.30 ! כדי שנספיק לאכול לחם גם בסעודת הבוקר. סוף זמן אכילת חמץ - צריך לבדוק בלוחות השנה ועד לזמן זה יחזרו לביתם, יקדשו ויסיימו את אכילת הלחם, ואח"כ יכולים להמשיך בסעודתם ללא חמץ כמובן.
עד סוף זמן ביעור חמץ יסיימו הסעודה וידאגו להספיק לנקות את המקום, ינערו עצמם, ישטפו שיניהם במי פה ויכינו את כל החמץ שנותר לביעור בשקית יחד עם מברשות השיניים החמצות,וישליכו הכל לפח הזבל (צפרדע) כדי שלא ימצא בפח שברשותו .
אפשר גם לתת לגוי במתנה את שאריות החמץ. לאחר השלכת החמץ יאמר את נוסח " חמירא דאיכא ברשותי " וכו'..

הערה: קיימת גם אפשרות נוספת לאכול רק כשל"פ בשבת זו באופן שבלילה יבצע על שתי מצות שלמות, ובבוקר יכינו מצה מבושלת או מתכון מיוחד מקמח מצה מבושל ויברכו המוציא וברכת המזון. לשיטה זו יבערו לפני שבת את כל החמץ ויאכלו הכל בכלי הפסח.

סעודה שלישית :

יכול לקיימה בבשר, דגים ופירות (רצוי משבעת המינים , כדי שיברך מעין שלש). לרוב השיטות אין אוכלים מצה עשירה בפסח, ובערב פסח יש שאינם אוכלים אף קמח מצה אפוי, אבל מבושל, שלוק או מטוגן מותרים בו. לכן יכולים ,למשל, לאכול בשבת זו שניצלים עם קמח מצה.

דינים נוספים :

א. אין להכין דבר לצרכי הסדר ביום השבת משום שאסור להכין משבת ליו"ט. במוצאי שבת יגידו " ברוך המבדיל "… ומותרים להתחיל בהכנות . נרות החג, יכולה האשה להדליקם מיד בצאת השבת ויכולות גם לחכות שיחזרו מן התפילה ואז תדלקנה הנרות והנוהגות יברכו אף שהחיינו .
ב. ההבדלה נעשית בתוך הקידוש כשהסדר הוא יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן (יקנה"ז). ברכת מאורי האש יברכו על נרות יו"ט הדלוקים או על נר נשמה. למעשה בכוס זו מקיימים שלש מצוות- קידוש, הבדלה וכוס ראשונה מארבעה כוסות
ג. בליל הסדר, נהגו האשכנזים השנה בברכת גאל ישראל שבהגדה ,להפוך את הסדר ולומר " מן הפסחים ומן הזבחים ". והוא משום שכשערב פסח חל בשבת לא היו מקריבים קורבן חגיגה. מטעם זה יש גם שלא מניחים ביצה בקערה ומ"מ טוב להניחה אבל לא יאכלו אותה בערב. הספרדים לא נהגו לשנות.
ד. בערב פסח היינו במהלך השבת מותר לתת לקטנים לאכול מצות למרות שהגדולים אסורים באכילתה.
ה. מותר לצרף מצה ללחם משנה בסעודות השבת כדי לחסוך בקניית לחם מיותר .
מתוך האתר