מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

הלכות שבת

שאלה:
אסור לשקול בשבת, אבל שמעתי שאולי אם שוקלים משהו כדי לדעת אם צריך לברך עליו ברכה אחרונה אז מותר בשבת. זה נכון?

תשובה:
הרב עובדיה מתיר שקילה של מצווה, כמובן בתנאי שמדובר במשקל לא חשמלי.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו