מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

הדורות הראשונים והדור שלנו

שאלה:
לא הבנתי מה זה הדבר הזה שאומרים שהדור שלנו זה הדור הכי קשה אם נהיה אמיתיים לפי מה שהבנתי להם היה יותר קשה כי היה להם יצר של עבודה זרה ויצר יותר גדול של עריות ואנחנו לעומת זאת אין לנו את היצר של עבודה זרה ויצר עריות אצלנו הוא מועט

תשובה:
כל דבר בסגנון של "הדור שלנו" וכדומה צריך לקחת בעירבון מוגבל. בגדול אני מסכים איתך, היו דורות שהיה הרבה יותר קשה. מצד שני יש לנו התמודדות לא פשוטה (שגם היא היתה כבר, בזמן היוונים) של ההתמודדות מול התרבות המערבית שהיא בהחלט לא פשוטה וכופרת. העניין שהאדם הוא כופר הוא חידוש גדול ועצום ולא רגיל בהיסטוריה האנושית. במשך דורות ארוכים, אלפי שנים, האדם היה מאמין ופתאום, במאה התשע עשרה הוא כפר. זה ניסיון לא פשוט.
אבל לכל הדורות היו נסיונות קשים, בהחלט אתה צודק. 

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו