מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

התפילה לא התקבלה

שאלה:
התפללתי על הצלחה במבחן עם בכי גדול וכוונה והתפילה לא התקבלה איך זה יכול להיות?

תשובה:

אנחנו לא יודעים למה תפילות מתקבלות או לא מתקבלות, יש לכך המון סיבות אפשריות ואנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה בכל מקרה ומקרה. התפילה עוזרת לנו להביע את עצמנו כלפי הקב"ה, אולם יתכן שהרצון שלנו הוא שלילי או יכולים להיות הרבה "שיקולים" אלוקיים אחרים... לדוגמא- יכול להיות שהעובדה שהתפילות שלך לא התקבלו היא ניסיון משמיים, כדי לראות את חוזק אמונתך בתפילה למרות שהיא "לא מתקבלת". יכול להיות גם שהתפילות שלך הלכו למקום אחר, חשוב הרבה יותר, שבו הן עזרו לחייך ועוד...

הסיכום- אנחנו לא יכולים לדעת את השיקולים של קבלת תפילות או לא ואפילו לא לדעת איזו תפילה היא אמיתית מעוקמ הלב ואיזו לא, אנחנו משתדלים, מתאמצים, אבל לא יכולים יותר מזה.התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו