מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il
הרב קוק
שאלה:
אם הרב קוק היה כל כך גדול, מדוע לא הכניסו אותו לפנתיאון של הרבנים בארץ ישראל?

תשובה:
למרות שאני לא יודע למה בדיוק הכוונה ה"פנתיאון" ומי בדיוק מחליט מי נכנס לשם ומילא, ברור שלרב קוק למרות גדולתו העצומה, היתה גם התנגדות גדולה מאוד. בעיקר על רקע העובדה שהוא היה ציוני.
היתה התנגדות גדולה לציונות בקרב הרבנים וכל מי שנחשד בקרבה אליה גם נחשד בדברים אחרים. ולכן היתה גם התנגדות גדולה לרב קוק שבסופו של דבר גרמה לכך שחלק זלזלו בו ולא קיבלו אותו בגדולתו האמיתית.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו