close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

"עכשיו אנחנו זקוקים לכם..."

אביאל טוקרו תמוז, תשסה13/07/2005

במהלך השנה וחצי האחרונות הובלנו מאבק שכמוהו לא נראה מעולם במקומותינו, מאבק טהור וצח. צעקנו אמונה בכל כוחנו, צרחנו אהבה! אולם כוחות הרשע המשיכו במלאכתם, ולמרות שלא בגדנו באמון שניתן בנו ולא התפתינו לרגע למכור את אמונתנו ואת ארצנו האהובה תמורת בצע כסף. הימים חלפו והזמן רודף אותנו, ואנחנו כבר מרגישים את נשיפותיהם של שליחי השטן בעורפינו. עכשיו אנו זקוקים לכם!

אל עם ישראל יהודי ויהודי באשר הוא.

אני כותב את המכתב הזה תוך מצוקה גדולה ובסופו של עוד יום בגוש קטיף.

במהלך השנה וחצי האחרונות הובלנו יחד תושבי הגוש מאבק שכמוהו לא נראה מעולם במקומותינו מאבק טהור וצח, צעקנו אמונה בכל כוחנו צרחנו אהבה! בגרון ניחר דפקנו בדלתות אלפי בתים וחיבקנו אלפי יהודים, הרגשנו זכות גדולה חשנו כי נקלענו לתקופה שעוד ידובר בה שנים רבות הבנו כי אנו מובילים את עם ישראל לכיוון אחר האמנו כי מתוך כל הטומאה יצא דבר קדוש ,הרגשנו את חבלי המשיח ממש!

אולם כוחות הרשע המשיכו במלאכתם ולמרות שלא בגדנו באמון שניתן בנו ולא

התפתינו לרגע למכור את אמונתנו ואת ארצנו האהובה תמורת בצע כסף.

הימים חלפו והזמן רודף אותנו, ואנחנו כבר מרגישים את נשיפותיהם של שליחי השטן בעורפינו.
האם אתם יודעים אחים יקרים שהפינוי כבר החל?האם אתם יודעים כי התקשורת מסרבת לשדר צילומים ומידע שיגרמו לביטול הגירוש? האם אתם יודעים שבגוש קטיף שוטרים מכים יהודים תושבי הגוש כשהם כפותים באזיקים? האם ידעתם שגם בנות מוכות באכזריות על ידי השוטרים? הידעתם כי השוטרים מאובזרים באגרופנים ואמצעים אכזריים נוספים על מנת להכות אותנו? האם ידעתם שהשוטרים מפברקים דו"חות מעצר כאוות נפשם על מנת לחפות על מעשיהם, ואנשים פשוטים עומדים לדין על פשעים שלא ביצעו? האם ידעתם שהכול מגובה על ידי השלטונות תוך מודעות ברורה לעוולות שנגרמות לחפים מפשע?
עוד ארבעים יום ידפקו בדלתותינו, היום ברור לנו כבר כי הפינוי לא יעשה בעדינות אלא ברור כי נוכה עד זוב דם וניגרר אל מחוץ לבתינו באכזריות.
אנחנו בגוש עודנו מצפים לנס ומתפללים לישועה,אבל אתם אחינו היקרים תהיו מוכנים לתנועה, אנחנו את חלקינו ביצענו, החזקנו מעמד ונמשיך להחזיק עד הסוף.

אבל עכשיו אנו זקוקים לכם. ביום שייסגר הגוש, בבקשה, בבקשה, אל תשבו בבית! קומו ותתחילו לצעוד! אל תגידו אין סיכוי. אם יקומו כולם ויגיעו אולי אולי נצליח ואולי ריבונו של עולם ישמע ויציל. כל אחד ואחד חייב להרגיש כאילו בזכותו יינצל הגוש.

מי מכם שיעדיף לשבת על ספה נוחה בסלון ביתו ולצפות בנו מוכים באכזריות ובארצנו האהובה נמכרת לרוצחים יצטרך לחיות עם זה כל חייו ויאלץ לתת תשובות לילדיו ונכדיו שישאלו אותו ולא ירפו מה עשית למען ארץ ישראל ומה עשית למען אחיך היהודים בגוש קטיף?

לא איבדנו את האמונה וגם כשיחמיר המצב נמשיך להאמין כי ריבונו של עולם עושה רק טוב לבניו אבל רגעי האמת הגיעו ועוד מעט יהיה מאוחר מדי.

אביאל טוקר
אבא של נעם דן ואלעד
נצר חזני
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה