close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלון לבדיקת רמת היענות לשאלונים

חיים ולדומירסקייא אלול, תשסה15/09/2005

מטרת שאלון זה היא לבדוק את מידת סבלנות המשיבים על שאלונים כגון אלו ואת רמת אמינות התשובות שלהם. אנו בטוחים שתענו בכנות ובסבלנות על השאלות המופיעות ב-40 הדפים הבאים וזאת אע"פ שהשאלון אנונימי ואף אחד לא ידע אם תמציאו סתם תשובות ואע"פ שאין שום תגמול בסופו.מטרת שאלון זה היא לבדוק את מידת סבלנות המשיבים על שאלונים כגון אלו ואת רמת אמינות התשובות שלהם. אנו בטוחים שתענו בכנות ובסבלנות על השאלות המופיעות ב-40 הדפים הבאים וזאת אע"פ שהשאלון אנונימי ואף אחד לא ידע אם תמציאו סתם תשובות ואע"פ שאין שום תגמול בסופו.

כמו"כ בשאלון זה ישובצו מס' שאלות שוב ושוב בניסוחים שונים כדי לבדוק את רמת אמינות תשובותיכם.

תשובותיכם לשאלון זה יעזרו לנו לבנות תיאוריות פסיכולוגיות חדשות כך שתוכלו להיות שקטים בפעם הבאה שתגיעו לפסיכולוג – התיאוריות, כפי שאתם מבינים, מבוססות היטב.

על השאלות הבאות

אתם מתבקשים לענות ע"פ האפשרויות הבאות ולסמן את התשובה הקולעת ביותר מבחינתכם :

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- לפעמים, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – לעולם לא, 9 – סליחה, דיברת אלי?!

לדוג' - שאלה : האם 1+1=2 ? (סמן את התשובה הקולעת ביותר לטעמך) –

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- לפעמים, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – כלל לא.וכעת לשאלון, ענו על השאלות כפי שהוסברתם לפני 2 שורות :1) האם אין לך שום דבר יותר טוב לעשות מאשר לענות על 100 שאלות מתחכמות וחוזרות על עצמם ?

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- לפעמים, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – כלל לא.

2) האם אתה תמיד נוהג לעיתים קרובות לסמן לפעמים את התשובה כלל לא ?

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- לפעמים, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – כלל לא.

3) האם אתה שם לב כאשר מופיעות אותם שאלות בניסוחים שונים בשאלונים כגון זה ?

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- לפעמים, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – כלל לא.

4) האם אתה מבחין כאשר נשאלת אותה שאלה בניסוחים שונים בשאלונים הדומים לשאלון זה ?

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- לפעמים, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – כלל לא.

5) האם לא נראה לך ש-8 אפשרויות זה קצת יותר מדי בשביל שאלון שאין לך כוח אליו?

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- לפעמים, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – כלל לא.

6) האם לא נראה לך שהפסיכולוגים צריכים להיות הראשונים להבין שאין שום סיכוי בעולם שמישהו יענה ברצינות על שאלונים אלו?

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- לפעמים, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – כלל לא.

7) האם היית מבחין שאותה שאלה חוזרת על עצמה גם אם היתה מופיעה טיפה שונה ?

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- לפעמים, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – כלל לא.

8) האם היית מבחין שאותה שאלה חוזרת על עצמה גם אם היתה מופיעה טיפ- טיפה שונה ?

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- לפעמים, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – כלל לא.

9) האם כאשר ענית בשאלה הקודמת "לעיתים קרובות" ולא "לעיתים קרובות מאוד" לא נחפזת מעט ?

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- לפעמים, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – כלל לא.

.

.

.

37)האם היית שם לב אם בשלב זה היו משנים את התשובות ?

1 - אלוהינו, 2 – לוחות הברית, 3 קוטג', 4 ק"ג עגבניות (אבל שיהיה טרי), קילו נאה קילו יאה ...

.

.

89) האם אתה בכלל קורא את השאלות בשלב זה ?

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- לפעמים, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – כלל לא.

90) נו, אז מה שאלתי קודם ?

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- האם אתה בכלל קורא את השאלות בשלב זה ?, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – כלל לא.

91) מה קרה, קשה לך לענות על 100 שאלות? בטח אתה חושב שאני נהנה לכתוב כ"כ הרבה שאלות???

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- לפעמים, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – כלל לא.

92) תגיד, מה השעה כבר ?

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- לפעמים, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – כלל לא.

93) שאתה אומר "6" אתה מתכוון ל לעיתים רחוקות או לשעה ?

1 – תמיד, 2- כמעט תמיד, 3- לעיתים קרובות מאוד, 4 – לעיתים קרובות, 5- לפעמים, 6 – לעיתים רחוקות, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן, 8 – כלל לא.

100) בטח המנחה לא ישים לב שקפצתי 7 שאלות.

1 – תמיד ?, 2- כמעט תמיד ?, 3- לעיתים קרובות מאוד ?, 4 – לעיתים קרובות ?, 5- לפעמים ?, 6 – לעיתים רחוקות ?, 7- לעיתים רחוקות, חבל על הזמן?, 8 – כלל לא ?.תודה רבה על שיתוף הפעולה ועל הרצינות בה התייחסתם לשאלון זה, בין הפותרים האנונימיים יוגרלו פרסים.


הוסף תגובה
הדפס את המאמר
המלץ לחבר
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה