close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

בטחון והשתדלות?

הרב יעקב פלגיג כסליו, תשסו14/12/2005

בים בין גלים רוחץ אחד הצדיקים הנעלים. עננים מקדירים את השמיים והולכים וגואים המים.

מה היחס בין בטחון בה' ובין השתדלות? האם הדברים סותרים? האם מי שבוטח בה'
לגמרי פטור מהשתדלות?

סיפור חמוד על צדיק אחד שהיה מלא ביטחון, אבל לשחות – לא ידע...

בים בין גלים
רוחץ אחד הצדיקים הנעלים.
עננים מקדירים את השמיים
והולכים וגואים המים.
לבילוי מגיע סוף
הצדיק מנסה לחזור לחוף.

אז הוא רואה לידו שחיין.
'אני שוחה מצויין!'
ידוע כמי שהיה
אלוף ישראל בשחייה.
ידידי, תן לי יד
ונגיע לחוף מיד

הצדיק מחייך :

אני לא דואג איך
אני בסוף
אגיע לחוף
בדרך זו

או אחרת
התורה אותי שומרת
אני מודה לך על ההצעה
אבל אמרתי הבוקר מודה אני
ה' ישמור עלי מכל רעה
הים הוא לא עסק רציני

השחיין מושך בכתפיו
ובזריזות לחוף שב

והגלים גבוהים נורא
והנה מתקרבת סירה:
בוא, עלה במהרה
כי מתרגשת לבוא סערה

הצדיק מחייך: תודה על העזרה
אני אגיע במהרה
סערה או לא סערה
ה' יצילני מכל רע

נעלמה הסירה בכיוון החוף
והים מוסיף לזעוף

לגובה הגלים אין סוף
והחוף רחוק רחוק
והנה עובר מסוק
רמקול מהדהד בין הגלים
'תפוש את סולם החבלים'!
והצדיק מחייך: אני?
ניפגש בחוף. פיצה על חשבוני
כך ענה הצדיק בשלווה

המסוק התרחק ברחיפה
ובים הסוער הצדיק טבע
למחרת הגיעה לחוף רק גופה

אמרו מלאכים לפני הגבורה:
זו תורה וזו שכרה!?
צדיק טובע בסערה ?!

והתשובה הגיעה ברורה:
ישועת ה', וזה הוא חוק
אינה נמצאת בנס רחוק
לפעמים נמצאת עזרה
בשחיין מיומן, או בסירה
לעיתים ה' שולח מסוק
והמסרב לעזרה עושה לצחוק
כשהוא מבטל בכזו קלות
את חובת ההשתדלות


בים בין גלים
רוחץ אחד הצדיקים הנעלים.
עננים מקדירים את השמיים
והולכים וגואים המים.
לבילוי מגיע סוף
הצדיק מנסה לחזור לחוף.

אז הוא רואה לידו שחיין.
'אני שוחה מצויין!'
ידוע כמי שהיה
אלוף ישראל בשחייה.
ידידי, תן לי יד
ונגיע לחוף מיד

הצדיק מחייך :

אני לא דואג איך
אני בסוף
אגיע לחוף
בדרך זו או אחרת
התורה אותי שומרת
אני מודה לך על ההצעה
אבל אמרתי הבוקר מודה אני
ה' ישמור עלי מכל רעה
הים הוא לא עסק רציני

השחיין מושך בכתפיו
ובזריזות לחוף שב

והגלים גבוהים נורא
והנה מתקרבת סירה:
בוא, עלה במהרה
כי מתרגשת לבוא סערה

הצדיק מחייך: תודה על העזרה
אני אגיע במהרה
סערה או לא סערה
ה' יצילני מכל רע

נעלמה הסירה בכיוון החוף
והים מוסיף לזעוף

לגובה הגלים אין סוף
והחוף רחוק רחוק
והנה עובר מסוק
רמקול מהדהד בין הגלים
'תפוש את סולם החבלים'!
והצדיק מחייך: אני?
ניפגש בחוף. פיצה על חשבוני
כך ענה הצדיק בשלווה

המסוק התרחק ברחיפה
ובים הסוער הצדיק טבע
למחרת הגיעה לחוף רק גופה

אמרו מלאכים לפני הגבורה:
זו תורה וזו שכרה!?
צדיק טובע בסערה ?!

והתשובה הגיעה ברורה:
ישועת ה', וזה הוא חוק
אינה נמצאת בנס רחוק
לפעמים נמצאת עזרה
בשחיין מיומן, או בסירה
לעיתים ה' שולח מסוק
והמסרב לעזרה עושה לצחוק
כשהוא מבטל בכזו קלות
את חובת ההשתדלות

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה