close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

נח, התיבה ואנחנו...

אנונימי/ מהגולשיםג חשוון, תשסז25/10/2006

מיד התפזרו כל העננים. קשת מדהימה הופיע ברקי השמים. נח הרים את עינו השמימה ואמר: "באמת, אתה מתכנן להרוס את כל העולם ?" "אין צורך, אמר לו רבש"ע... רשויות השלטון דואגות לכך יפה מאד !...

בשנת 2004 ביקר ריבונו של עולם אצל נוח שהתגורר לא הרחק מהים, ואמר לו:

"שוב פעם בני האדם על כדור הארץ מרובים מדי והמקום הפך לבלתי נסבל. אני חייב להתערב".

"עשה לך תיבה, וכנוס זוג מכל החי על פני האדמה, וגם כמה במני האדם מהטובים שבהם. אני נותן לך חצי שנה כדי לסיים את השלב הזה, ואחריו אמטיר גשם 40 יום ו-40 לילה"...

6 חודשים מאוחר יותר, רבש"ע מסתכל למטה, ורואה את נח מטאטא את החצר שלו, אבל תיבה, אין
!

"נח, פנה אליו ברוגז, עוד מעט אני שולח את הגשמים ! היכן התיבה ?

"יסלח לי רבש"ע, התחנן נח, אבל תדע לך, הימים השתנו !

"נזקקתי לאישור בניה כדי להתחיל את הבניה. במשך כמה חודשים היה לי דין ודברים עם הפיקוח בקשר למערכת האזעקה של התיבה במקרה של שריפה. בינתיים, התאספו השכנים שלי, הקימו עמותה והם טוענים שהתכנית של בניית התיבה חורגת מהתב"ע המקומית, ושהבנייה החדשה תחסום להם את הנוף... התחלנו בהליך גישור כדי לקבל את הסכמתם...
וכעת, הועדה המחוזית דרשה ממני להכין אומדן העלויות המעבר התיבה עד הים. ניסיתי להסביר להם שאין צורך, כי הרי הים יגיע עד התיבה. הם לא מאמינים לי !
להשיג עצים בכמות הנדרשת, גם כאן נתקלתי בחסמים... הירוקים טוענים שאספקת כמות כזו של עצים תפגע באיכות הסביבה, ושזה גם יגרום להכחדת מני מינים של בעלי חיים, ולסכן אחרים... נסיתי להסביר שבדיוק ההיפך: שהתיבה תציל מינים רבים מהמבול, אבל הם לא השתכנעו !
כאשר התחלתי לאסוף את זוגות בעלי החיים, החברה להגנת הטבע, ה-WWF ואפילו בריז'יט ברדו התנפלו עלי בטענה שאני מתכנן לכלוא בעלי חיים וטורפים נגד רצונם בחדרים קטנים מדי.ושבעשותי זאת, אני מתאכזר לחיות...
ובנוסף, המנהל לפיתוח בר קיימא דרש ממני לתת לו מחקר על השפעות המבול המדובר על הסביבה...
בד בבד, נאלצתי להתמודד עם משרד העבודה בקשר להעסקת עובדים מתנדבים לבניית התיבה. קיבלתי אותם לעבודה כי ההסתדרות אסרה עלי להעסיק את הבנים שלי, בדורשה להעסיק רק עובדים מקצועיים ביותר בתחום בניית תיבות, וכמובן חברי האיגוד המקצועי...
וכצימוק, תובע אותי מס הכנסה, הטיל עיקולים על כל נכסי בטענה שאני מתכנן לעזוב את המדינה בדרכים בלתי לגאליות. ובנוסף גם אגף המכס הצטרף לחגיגה: הטענה שלהם שאני מנסה להבריח בגבול מדי חיות מסוכנים...
ובכן, אנא, סלח נא, ריבונו של עולם ! אבל עם כל הדברים האלו, איני בטוח שאוכל אפילו ב-10 שנים לבנות את התיבה...

מיד התפזרו כל העננים. קשת מדהימה הופיע ברקי השמים.
נח הרים את עינו השמימה ואמר: "באמת, אתה מתכנן להרוס את כל העולם ?"

"אין צורך, אמר לו רבש"ע... רשויות השלטון דואגות לכך יפה מאד !...
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה