close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

דברי תורה- גזור ושמור...

אנונימי/ מהגולשיםיב סיוון, תשסז29/05/2007

לרגל שבתות האירוח העומדות לפתחינו ומשימות ה"דבר תורה" הוא החמש דקות באמצע האוכל או בין מנחה לערבית שמוטלות על מישהו מהקרואים, התכנס צוות בית המדרש של הרבנית מפארגעסנישט ויסד עבורכם תבניות לאותו דבר תורה.

לרגל שבתות האירוח העומדות לפתחינו ומשימות ה"דבר תורה" הוא החמש דקות באמצע האוכל או בין מנחה לערבית שמוטלות על מישהו מהקרואים, התכנס צוות בית המדרש של הרבנית מפארגעסנישט ויסד עבורכם תבניות לאותו דבר תורה. כל שנותר הוא למלא את הרווחים.
בהצלחה.

דבר תורה סטנדרטי לשבת בה אתה לא מכיר אף אחד, ולא יודע מה הרמה התורנית שלהם:
--------------------------------------------

בפרשתנו נאמר_____________
על כך מקשה רש"י__________
ומשיב________________
אולם לכאורה תמוהה תשובתו של רש"י? כיצד היא עונה לשאלה?
לכן

עלינו לבדוק ראשית כל בפסוק עצמו. מה הטריד את רש"י? על מה באמת נסובה שאלתו?
כשנבדוק זאת נגלה כי בפסוק כתוב_______ ולא כתוב________ ועל כך שואל רש"י את שאלתו ועל כך הוא משיב.

שבת שלום.


אותו דבר תורה עם הקרדיט המתאים (למקרה שיש גם נשים בחדר):
--------------------------------------

בפרשתנו נאמר_____________
על כך מקשה רש"י__________
ומשיב________________
אולם לכאורה תמוהה תשובתו של רש"י? כיצד היא עונה לשאלה?
נחמה לייבוביץ, המורה הגדולה, לימדה אותנו שבמקרים כגון אלו עלינו לשאול מה קשה לרש"י?
כשנבדוק זאת נגלה כי בפסוק כתוב_______ ולא כתוב________ ועל כך שואל רש"י את שאלתו ועל כך הוא משיב תשובה נכוחה ובהירה.

שבת שלום.


דבר תורה לשבת של צד"ר, מעגלי צדק או נאמני תורה ועבודה:
----------------------------------------

פרשתנו מעלה שאלה של צדק חברתי _____(גם אם היא לא מעלה, תמיד תוכל למצוא משהו כמו "וידבר ד´ אל משה" ולתהות לגבי הדיבור כאקט של שיוויון)
וכך כותב הרמב"ם________________________
על כך תמה כבר ישעיהו ליבוביץ___________________
התשובה הניתנת נפלאה במורכבותה___________________.

(שבת) שלום!


דבר תורה לשבת של מכון מאיר ומכון אורה:
--------------------------------------

(אין צורך לפתוח בפרשה. עדיף לפתוח בציטוט מדברי הרב קוק)
אלו היו כמובן דבריו של מרן הרב זצ"ל. הרב צבי יהודה זצ"ל לימד אותנו כי בדברים אלו מתכוון הרב זצ"ל ליסוד הלאומי של עם ישראל. גם בפרשתנו מתברר יסוד זה___ (בחייך, תהיה קצת יצירתי. אפשר למצוא את עם ישראל כמעט בכל פרשה)

אולם אסור לנו להסתפק ביסוד זה. עלינו לשאוף לחיבורו של כלל ישראל בתורת ישראל בארץ ישראל ורק כך נוכל להגיע לגאולת ישראל.

שבת שלום.


דבר תורה בשבת בוגרים של בינ"שים:
--------------------------------

ידועה ומפורסמת קושייתו של הקצות על דברי השו"ע מתוך הפסוקים שאנו קוראים בפרשתנו ________. אולם תשובתו לא ברורה. ברשותכם אנסה לבאר את תשובתו בעזרת דבריו של ר´ ש. שקופ ____ (לצטט את כל דבריו. לא להעיז לפתוח ראשי תיבות ולהסביר רק את הדברים הברורים כדי שהשומעים יניחו ש היותשובה לא נותר לנו אלא לתמוה על הבית יוסף שלא טרח לבאר זאת. ועל כך בדיוק תמה הש"ך אולם זה כבר מתחיל לחרוג ממסגרת הפרשה אז נעמוד כאן.

שבת שלום.


דבר תורה בשבת חתן:
---------------------

חז"ל המשילו את ה ___________ לחתן ואת ה_________ לחופה. ולכאורה מה הקשר? הרי ____________.
אולי ניתן לראות בפרשתנו את ההסבר. הפרשה אומרת ש__________ הרמב"ן מפרש ש___(הרמב"ן ארוך אפשר לקרוא את כולו וכבר הלכו שלוש דקות). כפתור ופרח. דברי הרמב"ן מתאימים לדברי חז"ל כמו שהחתן (שמו בצרוף מחמאות) מתאים לכלה (שמה בצרוף מחמאות) המון מזל טוב לכל הקרואים ושנזכה להפגש בשמחות נוספות (אף פעם לא יזיק לזרוק רמז על הציפייה לצאצא בעוד פחות משנה למקרה שהזוג מתכוון להתעצל)
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה