close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אתב"ש על פרשת לך לך

הרב משה אופןב שבט, תשפג24/01/2023

מקבץ שאלות על פי סדר אתב"ש לפרשת לך לך... שקיבלנו מהרב משה אופן...

תגיות:
א) שם נוסף לעיר "שכם"                                               אלון מורה
ב) ממלכי סדום                                                          "ברע"
ג) שם נרדף ל"בן יונה"                                                 גוזל
ד) עד היכן רדף אברהם אבינו אחר ד' המלכים                 דן
ה) מה שמה של שפחת שרה                                        הגר
ו) ששה עמים שהכה כדרלעומר בשנת י"ד למרדם בו        רפאים, זוזים, אימים,

חרי, שדה עמלקי, אמורי
ז) איזה עם היכה כדרלעומר במקום שנקרא הם               זוזים
ח) באיזה עיר בארץ ישראל גר "ממרא"                          חברון
ט) הקב"ה בישר לאברהם שישמעאל יעשה תשובה ותהיה לו שיבה... טובה
י) כיצד נקרא צד מערב                                                ימה
כ) שמה הקדום של ארץ ישראל                                    כנען
ל) מה נתן מלך שלם לאברהם אבינו כשחזר מהמלחמה   לחם ויין
מ) שם נוסף לשם בן נח                                             מלכי צדק
נ) שם נוסף ל"עננים" (נמשלו בזה בניו של ישמעאל)       נשיאים
ס) היכן גר לוט                                                         סדום
ע) באיזה מקום היתה מלחמת המלכים                        עמק השידים
פ) מהי תכונתו של ישמעאל                                       פרא אדם
צ) עיר [מחמשת המלכים] שלא מוזכר שם מלכה           צער
ק) כיצד נקרא צד מזרח                                            קדמה
ר) בגללו עזב אברהם אבינו את ארץ ישראל והלך למצרים  רעב
ש) שם אשתו של אברהם אבינו                                 שרה
ת) מלכה של העיר "גויים"                                        תדעל 


השאלות מתוך הזמירון בהוצאת שורש, שניתן לרכוש כספר, לאירועים
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה