close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אבג"ד על פרשת חקת

הרב משה אופןיח אייר, תשפג09/05/2023

שאלות לפרשת השבוע, חקת, על סדר הא"ב. לשולחן שבת...

תגיות:
אתבש
א) פרת חטאת מה צבעה                            אדום
ב) הסלע נהפך לזה                                   באר
ג) על מה כתוב שהיה "עז"                           גבול בני עמון
ד) מה ציוה ה' למשה ולאהרן לעשות עדי שיצאו מים          דברתם אל הסלע
ה) מה צריך לעשות לטמא עם אפר הפרה      הזיה
ו) מה עשו עמלק לישראל                            וישב ממנו שבי
ז) אחד מהנחלים המוזכרים בפרשה             זרד
ח)
באיזה מים שמים את אפר הפרה            חיים
ט) מה דינו של שורף הפרה                        טמא עד הערב
י) שם מקום בפרשה                                  ישימון
כ) מי בכה ונתאבל על אהרן                        כל בית ישראל
ל) מה הבטיחו עם ישראל לאדום כשיעברו בגבולם              לא ניטה ימין ושמאל
מ) מה היה חסר לבני ישראל לאחר מיתת מרים                 מים
נ) ממה היה עשוי הנחש שעשה משה רע"ה                       נחושת
ס) כיצד נקרא ים סוף בפרשה                                          סופה
ע) מהדברים ששמים בשריפת הפרה                                עץ ארז
פ) מה מכפר על חטא העגל                                             פרה אדומה
צ) מציל כלי חרס באהל המת                                           צמיד פתיל
ק) באיזה מקום מתה מרים                                              קדש
ר) מהפירות שכתבה התורה שאין גדלים במדבר                 רמון
ש) מי שבא באהל המת כמה ימים נטמא                            שבעה
ת) מילה נרדפת ל'תפחד ממנו'                                         תירא אותו
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה