close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אבג"ד על פרשת מצורע

הרב משה אופןד אייר, תשפג25/04/2023

שאלות על פרשת השבוע מצורע על פי סדר האלף בית...

תגיות:
א) סוג העץ שלוקחים לצורך טהרת מצורע                    ארז
ב) דבר שיש בו דיני נגעים שאינו גוף האדם ולא בגד       בתים
ג) מה עושה
המצורע ביום השמיני לטהרתו                   גילוח
ד) היכן טובל הכהן את הארז והאזוב ושני התולעת והציפור החיה         דם הציפור השחוטה
ה) מה עושה הכהן עם כבש האשם ולוג השמן               הנפה
ו) איזו בשורה ה' מבשר לעם ישראל בעניני נגעים           ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם
ז) כמה ימים המצורע צריך לשבת מחוץ לאהלו               ז'
ח) אחד מקרבנות המצורע                                         חטאת
ט) כשחלצו האבנים מבית המנוגע והביאו אחרים במקומם מה צריך עוד לעשות טח את הבית
י) מה מצורע עני מביא לחטאת ועולה                           יונים
כ) כיצד הישראל צריך להגיד לכהן שיבוא לראות את הנגע בבית        כנגע נראה לי
ל) כמות השמן שמביא המצורע                                   לוג
מ) לתוך מה שוחט את הציפור                                    מים חיים
נ) מה הכהן רואה בקירות הבית                                  נגע
ס) מהדברים שצריך המצורע להביא ביום השמיני לטהרתו   סולת
ע) אחד מקרבנות המצורע                                          עולה
פ) היכן מעמיד הכהן את המצורע וקרבנותיו ביום השמיני לטהרתו             פתח אוהל מועד
צ) מהדברים שמביא המצורע ביום טהרתו                      ציפורים
ק) היכן רואה הכהן את הנגע בבית                               קירות
ר) היכן הכהן נותן את השמן שנותר בכפו השמאלית        ראש המיטהר
ש) מה עושה הכהן לכבש שמביא המצורע                      שוחטו
ת) באיזה מקום באוזן נותן הכהן את השמן                     תנוך
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה