close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אבג"ד על פרשת אחרי מות

הרב משה אופןד אייר, תשפג25/04/2023

שאלות על סדר האלף בית לפרשת אחרי מות

תגיות:
א) מה פרשת השבוע                                      אחרי מות
ב) מתי אסור לכהן הגדול להכנס לקדש הקדשים  בכל עת
ג) מה מטיל הכהן על ב' השעירים ביוהכ"פ          גורלות
ד) איזה דבר אסור לאוכלו וצריך לכסותו              דם
ה) מה צריך לעשות בדם השעיר                        הזאה
ו) פעולה שעושה הכהן על ראש השעיר               וידוי
ז) כמה פעמים מזה הכהן מן הדם על הפרוכת למטה ז'
ח) באיזה מין מבעלי החיים
יש מצוות כיסוי הדם    חיה
ט) על מה מכפר עבודת יום הכיפורים                  טומאת בני ישראל
י) מתי הפעם היחידה בשנה שנכנס הכהן לפני ולפנים      יום הכיפורים
כ) למה זוכים עם ישראל ביום הכיפורים               כפרה
ל) איזה בגדים מיוחדים יש לכהן הגדול ביום הכיפורים      לבן
מ) על איזו ארץ התורה מזהירה במיוחד לא לעשות כמעשיהם       מצרים
נ) מה עושה השעיר שמשתלח לעזאזל                                      נשא את כל העוונות
ס) מה עושה הכהן בידיו על ראש השעיר המשתלח                      סומך
ע) כיצד נקרא המקום לשם משתלח השעיר                                עזאזל
פ) מהי הבהמה שמכפרת בעד הכהן גדול וביתו                          פר
צ) אסור לאף אדם להיות בקודש מבואו ועד....                            צאתו
ק) מה מקטיר הכה"ג בקודש הקדשים                                        קטרת
ר) כיצד התורה קוראת לטבילה                                                 רחיצה
ש) לוקחים שנים מהם ביוהכ"פ                                                 שעירים
ת) מהדברים שצריכים כל ישראל לעשות ביום הכיפורים                תענו את נפשותיכם
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה