close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אבג"ד על פרשת בהר

הרב משה אופןז אייר, תשפג28/04/2023

שאלות על סדר האלף בית, אבג"ד, לפרשת בהר

תגיות:
א) שם נרדף לשפחה 
                                           אמה
ב) איזה דבר ניתן לגאול במשך שנה ראשונה בלבד    בית מושב עיר חומה
ג) כיצד נקרא גוי שקיבל עליו לא לעבוד עכו"ם בלבד    גר תושב
ד) אחד מאלו שצריכים לגאול את העבד העברי           דודו
ה) איסור מיוחד שיש במקח וממכר                           הונאה
ו) באיזה מילה מתחילה הפרשה                               וידבר
ז) כיצד נקראת קצירת כרם                                      זמירה
ח) כשגואל את שדהו בתוך הזמן, איזה דין יש למוכר    חישב את ממכרו
ט) לאחר שנת היובל עד איזה שנה יאכלו מן התבואה הישנה     ט'
י) מתי יוצא עבד עברי נרצע לחרות                             יובל
כ) שמה הקדום של ארץ ישראל                                 כנען
ל) מצוה לעשותו בעבד כנעני                                     לעולם בהם תעבודו
מ) מאיזה ארץ הוציא ה' את בני ישראל                       מצרים
נ) שם נרדף ל"ריבית"                                              נשך
ס) כיצד מגדירה התורה את הגויים שלא בתוך ארץ ישראל          סביבותיכם
ע) כיצד נקראת עבודה של גנאי עבודת                        עבד
פ) עבודה שאסור לעבוד בעבד עברי                           פרך
צ) "מכירת עולם" בלשון התורה                                  צמיתות
ק) מהפעולות האסורות בשנה השביעית                      קצירה
ר) מאיסורי הלוואה                                                  ריבית
ש) כיצד נקראת השנה השביעית                                שמיטה
ת) מה עושים ביוהכ"פ של שנת היובל                         תוקעים בשופר
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה