close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שאלות אבג"ד על פרשת קדושים

הרב משה אופןה אייר, תשפג26/04/2023

שאלות על סדר האלף בית, שאלות אבג"ד, לפרשת קדושים

תגיות:
א) כיצד נקראים המשקולות ששוקלים בהם על המשקל 
           אבני צדק
ב) שני דברים באות ב, שנאסר בהם כלאים                             בגד, בהמה
ג) פעולה שאסור לעשותה וכתובה גם בפרשה וגם בעשרת הדברות       גניבה
ד) שם נרדף לעני                                                                דל
ה) דבר שצריך לעשות לזקן                                                  הידור
ו) זה כלל גדול בתורה                                                         ואהבת לרעך כמוך
ז) מי שקנה חכמה                                                              זקן
ח) אסור לקללו                                                                  חרש
ט) איזה בהמה אסור לאוכלה                                               טמאה
י) שמו של מכשף אשר עצם מת מדברת מגרונו                       ידעוני
כ) מצוה הראשונה בפרשה                                                  כיבוד אב ואם
ל) איסור שנלמד מהפסוק"לא תלך רכיל בעמך"                       לשון הרע
מ) סוג ע"ז שכתובה בפרשה                                                מולך
נ) קרבן שנשאר לאחר זמן אכילתו                                        נותר
ס) שם נרדף לעיור                                                             סומא
ע) שם פירות האילן בג' שנותיו הראשונות                              ערלה
פ) מצוה שקשורה לשדה ולראש                                           פאה
צ) איזה מאזנים צריך שיהיה לך                                           צדק
ק) מה פרשת השבוע                                                         קדושים
ר) האילן בשנתו הרביעית                                                   רבעי
ש) מצוה חשובה ויסודית בפרשה                                         שבת
ת) איסור שמקומו בלבו של האדם "לא....."                           תיטור
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה