close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

בג"ץ ידון בעתירת הרב שמואל נגד היועץ המשפטי והמשנה

מערכת שורשכב טבת, תשעד25/12/2013

בעקבות עתירת התנועה למשילות ודמוקרטיה נגד היועץ המשפטי לממשלה והמשנה החדש עו"ד ארז קמיניץ, החליט בג"ץ לקיים דיון בנושא בפני שלשה שופטים

תגיות:

בעתירה נטען כי עו"ד יהודה ויישנטיין והמשנה ליועמ"ש כיום, ארז קמיניץ ביצעו לכאורה עבירות פליליות תוך חריגה מסמכות, בניגוד להנחיות היועץ המשפטי לממשלה וללא כל הצדקה עניינית. בעקבות כך מתבקשים השופטים להורות על עריכת בירור התלונה ולעצירת המינוי עד לבירור העניין.

בחודש יולי האחרון פרסם עו"ד ארז קמיניץ, אז מנהל מחלקה במחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, חוות דעת בנוגע להתמודדות רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, לבחירות לרבנות הראשית, קמיניץ, על דעת היועץ ויינשטיין, פרסם בחוות דעתו חומר חקירה שהתנהלה נגד הרב שמואל אליהו לפני כ7 שנים על אף שהתיק נסגר

וכלל לא הבשיל לכתב אישום. את חוות הדעת פרסם קמניץ למאה וחמישים חברי האסיפה הבוחרת, ודובר משרד המשפטים אף הפיץ את חומר החקירה לעיתונות ולציבור.

בעתירת התנועה למשילות ודמוקרטיה נכתב: "עניינה של עתירה זו בעבירות פליליות ומשמעתיות שבוצעו לכאורה על ידי עובדי משרד המשפטים ובראשם היועץ המשפטי לממשלה, ראש תחום, מחלקת יעוץ וחקיקה (אזרחי) (כתוארו אז) עו"ד ארז קמיניץ ודובר משרד המשפטים. העבירות הללו נעשו תוך חריגה מסמכות, בניגוד להנחיות היועץ המשפטי לממשלה וללא כל הצדקה עניינית... למרות פניות שנעשו בעניין בזמן אמת, לא ננקטו בגין עבירות אלה צעדים משמעתיים כלשהם. נהפוך הוא, עו"ד ארז קמיניץ קודם לתפקיד בכיר יותר, והינו כיום המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי), וזאת בלי שהטענות כלפיו הובאו לידיעת וועדת האיתור שהמליצה על מינויו או הממשלה שאישרה את המינוי. היעדר ביקורת אפקטיבית בתוך הממשלה פנימה, על היועץ המשפטי לממשלה ועל משניו, כמו גם על הליך המינוי שלהם, מייצר רושם כאילו היועץ המשפטי לממשלה נמצא מעל החוק הפלילי, המשמעתי והמנהלי. מבית משפט נכבד זה מתבקש סעד כדי להימנע ממראית עין זו".

משרד המשפטים מסר את תשובתו לבג"ץ וטען כי היועץ פעל בהתאם לשיקול דעת ואין עילה להאשימו בעבירה על חוק.

המכתב "התייחס, בין היתר, למידע שהובא לשימת לבו של היועץ המשפטי והצוות הבכיר שבחן את עניינו של הרב אליהו, על אודות חקירה פלילית שהתנהלה נגדו. מכתב זה נוסח בזהירות רבה, ובו פורטו עובדות מסוימות העולות מחקירת הרב במשטרת ישראל".

בתגובה לתשובת משרד המשפטים אומר יו"ר התנועה למשילות ודמוקרטיה, יהודה עמרני כי "לפי תשובת משרד המשפטים, כאשר היועמ"ש 'סבור' כי עליו לחוות דעה בעניין מסוים, גם אם אין לו לכך כל הסמכה בחוק, הדבר מהווה עבורו 'כרטיס פתוח' להפרת חוק ולפגיעה בזכויות אדם חוקתיות וחוקיות. אנו מאמינים שבית המשפט ידחה את תשובת היועץ המשפטי, שמשמעותה מתן גט כריתות למושגים שלטון החוק וזכויות אדם, והשופטים ימנעו ממדינת ישראל להפוך למדינה שבה הזכות לפרטיות הינה אות מתה". על פי הכרעת בג"ץ, העתירה תבוא לדיון בפני הרכב של שלשה שופטים. טרם נקבע מועד לדיון.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה