close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

רמזים על תאריך ה באייר תש"ח

הרב ציון בר עמיה אייר, תשפג26/04/2023

רמזים ליום העצמאות והקמת המדינה על פי דברי הגר"א, מהרב בן עמי, המכון לחקר הלשון והכתב בישראל

תגיות:
יום העצמאות2
האם על יום העצמאות אפשר להכריז?
"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"

חשבון הגר"א ז"ל (1719-1797) על סוף השעה החמישית באלף הששי

הגאון רבי אליהו מווילנא, חיבר פירוש עמוק על ספר הקבלה הידוע בשם :"סיפרא דצניעותא" שהוא כעין חלק מהזוהר הקדוש, ובפירושו זה בפרק הראשון ובפרק החמישי, בדברו על הספירות העליונות של עולם האצילות ועל ההשפעות היורדות בעניני הגאולה כתב ורמז על זמן סוף הספירה החמישית :"הוד" והתחלת זמן הספירה הששית: "יסוד"
יום העצמאות2
כעל זמן גאולת ישראל
.(סדר הספירות הידוע: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד מלכות)
ובפרק החמישי כתב:
…ודע שכל הימים ההם רמז לששת אלפים שנה שהן ששה ימים של ימי בראשית ומכאן תדע קץ הגאולה…(הקורא במקור יגלה דברים כמוסים ביותר..),
הגר"א מסביר כי ישנה הקבלה מתואמת בין ששת ימי הבריאה וששת אלפים שנה. עוד יותר מסביר הגר"א כי היום הששי של הבריאה החל מחציו השני("ויהי ערב ויהי בקר יום אחד")הוא מסמל דברים מיוחדים על פי הפירוט שבמסכת סנהדרין (דף ל"ח ע"ב)

"אדם הראשון

שעה ראשונה- הוצבר עפרו

שעה שניה- נעשה גולם

שלישית- נמתחו איבריו

רביעית- נזרקה בו נשמה

חמישית- עמד על רגליו

ששית- קרא שמות וכו'

הסבר מפורט יותר
בסוף השעה החמישית השייכת לספירת :"הוד" ובהתחלת השעה הששית השייכת לספירת היסוד תחל הגאולה האמיתית.
בהיות שכל מה שנעשה לאדם הראשון ביום הששי שנברא בו, הוא סמל וסימן למה שעתיד להיות לעולם,הנה לפי חז"ל, בשעה ראשונה של יום הששי הוצבר עפרו של אדם הראשון, ובשעה החמישית קם על רגליו
כך עם ישראל יקום ויעמוד איתן על רגליו בסוף השעה החמישית של היום הששי.

לתרגום מעשי , מה החשבון הריאלי?
מחצית היום הראשונה, שווה בערכה 500 שנה (1000 שנה = יום אחד)
אם נחלק 500 שנה ל-12 שעות נמצא כי כל שעה ערכה 41 שנה ועוד 8 חדשים
חמש שעות הן בדיוק 208 שנים ומכאן נפקח את עיננו:
חמשה ימים מלאים הם 5000 שנה
חצי יום של יום ששי הוא 500 שנה
5 שעות של המחצית השניה של יום הששי הם :208 שנה
סה"כ 5708 !!! שזו בדיוק שנת ה'תש"ח!

ראייה מכיוון אחר תגלה לנו,
כי השעה החמישית היא השעה ה-17 מתחילת היום הששי
המלה הראשונה בתורה שערכה 17 היא המלה: "טוב"
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה