close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

רבני דרך אמונה- דוחים לחלוטין את פסיקת בג"צ

דרך אמונהכב אדר ב, תשעו01/04/2016

ארגון רבני 'דרך אמונה' דוחה על הסף את פסיקת הערכאות בנושא ההכרה בגיורים הפרטיים

תגיות:

רבני ארגון "דרך אמונה" יצאו בהצהרה בנוגע להחלטת בג"צ להכיר בגיורים "פרטיים"-
אנו חיים במדינה יהודית, וככזו, כל ענייני הקודש הנם ממלכתיים ונקבעים אך ורק בידי הרבנות הראשית, כפי שהיה מאז הקמתה של מדינתנו ועד היום.

איננו חיים בגלות, בקהילות פרטיות עם רבנים פרטיים והלכה פרטית. אנו במדינה, חיים כעם אחד בארץ, ועל כן גם התורה והענייני ההלכה הנם מרוכזים וממלכתיים כחלק משיבת ציון.

אין זה עניינו של בית משפט אזרחי להביע עמדה או לפסוק בנושאים שאינו מבין בהם, ואינו מוסמך להכריע בהם. כפי שלא יעלה על הדעת שרב שאינו מבין דבר ברפואה יכתוב רצפטים רפואיים לחולה, כך לא יעלה על הדעת ששופטי ערכאות יעסקו ביהדות הלכתית ובענייני גיור.

הנסיון להכיר בגיורים הללו, נובע מחוסר הבנה של שופטי הערכאות מהי מדינה יהודית, ומה עניינה של האומה הגדולה שלנו בארץ ישראל. שופטים אלו אינם מבינים את היסוד המכונן, היותנו 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'.

הפגיעה המתמשכת בריכוזיות הקודש ברבנות הראשית הממלכתית, מבקשת להפוך את המדינה ל 'מדינת כל אזרחיה', מדינה חילונית ואזרחית שיש בה אנשים דתיים פרטיים, בעוד הפרהסיא אינה יהודית ע"פ התורה שקיבלנו מסיני. 

אל מול טעות הרסנית ופלגנית זו, אנו עומדים כאחד לצד הרבנים הראשיים והרבנות הראשית לישראל, מחזקים אותם ורואים רק בהם סמכות הקובעת מיהו יהודי, ומהו גיור קביל. הרה"ר היא המזוזה אשר על פתח ביתנו הלאומי, ופגיעה בה היא פגיעה בכל המהלך של שיבת ציון הקדושה.

גיורים פרטיים לא יוכרו על ידי הרבנות הראשית ועל ידי רבבות רבני ישראל. לפיכך, פסיקת הערכאות האומללה עלולה להוביל לחלוקת העם לשני עמים- גרי צדק המוכרים בידי הרה"ר ורבני ישראל, ולעומתם גרים שעננת ספק חמורה רובצת על ראשם. גרים אלו לא יוכרו כיהודים. יש בצעד זה של הערכאות עינוי הגרים, ויצירת אשליה עבורם כאילו יוכרו, בעוד למען האמת הם לא יוכרו במקומות רבים כיהודים.

ערכאות באות וערכאות הולכות, המשפט האנושי הוא זמני ורעוע. לעומתו, יראת ד' טהורה עומדת לעד, ונצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם.

אנו בטוחים שהתורה תנצח, המשפט העברי ינצח, המדינה היהודית תנצח, אל מול הקמים עליה להחלישה.

מי שיבקש לפגוע ברה"ר יתקל בחומה בצורה של רבני ישראל מכל החוגים. אנו לא ניתן לפגום בכהוא זה ביהדותה של מדינת ישראל, ונעמוד על כך בדרכים רבות.

אנו קוראים לכל הכוחות הנאמנים לתורה וליהדותה של מדינת ישראל, לעמוד יחד בזמן הקרוב ולתקן את הטעות החמורה, הן בחקיקה אשר תסדיר את כל ענייני הגיור רק תחת הרה"ר, הן בדרכים אחרות, בזה מרוכז כוחנו ובשם השם נעשה ונצליח.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה