close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שוב משקרים לעם

דב אבן אור/ מהגולשיםכג אייר, תשסח28/05/2008

דב אבן אור טוען שהממשלה מטייחת את העובדות בפרשת "שחרור השבויים", כדי להסתיר מהציבור את האמת בדבר מצבם והמחיר עבורם.

1. העובדה שהספין התורני, הנו עיסקת חילופי שבויים עם ארגון החיזבאללה, אינו דבר חדש; החידוש הנו הערפול (גם ע"י כלי התקשורת, לרבות הממלכתיים), אם לפנינו קבלת שבויינו – כשהם חיים (בריאים ושלמים) או את גופותיהם בלבד.
2. עפ"י ניסוח הידיעות המתפרסמות בכלי התקשורת, סביר להניח כי גולדואסר ורגב אינם בחיים, וכי מדובר בקבלת גויות כנגד מתן אנשים חיים (סמיר קונטאר ואחרים).
3. אני רותח מזעם (ואיני היחיד), על כך כי חברי הממשלה שוב מטייחים את העובדות ומוכרים לציבור איטריות קרות; קרי – האם הם לא יודעים, אם ההסדר המתגבש כולל קבלת אנשים חיים או מתים?
איך
יתכן, כי היום בבוקר, השר בנימין בן-אליעזר מתראיין ברשת ב', וכאשר נשאל האם ידוע לו גורל שבויינו בלבנון, הוא עונה כי הנו מתפלל שהם בחיים.
דהיינו, האם בן-אליעזר, חושב כי אנחנו כה מטומטמים, ואיננו מבינים כי הוא מטייח את האמת! שהרי לא יתכן כי מ.י. עתידה לחתום על הסכם (בערבות מדינה שלישית) עם החיזבאללה, אך חברי הממשלה אינם יודעים מה עתיד להיות כתוב בו!
ברור כשמש, כי בהסכם שיכרת, יהיה כתוב כי ישראל תקבל אנשים חיים או גופות; ואת זה אמורים לדעת חברי הממשלה שעתידים לאשר הסכם שכזה; לכן – הכיצד זה שבנימין בן-אליעזר אינו יודע מה מ.י. תקבל בתמורה לסמיר קונטאר ואח'?
דבריו כי הנו מתפלל שהם חיים, הנם כסות לאמת וערפול מכוון של הציבור; ואם הוא לא יודע מה נקבל, אזי בגין איזו עיסקה הוא אמור להצביע?
4. לפיכך, היום פניתי אל רהמ"ש, בדרישה להודיע לכנסת ולאלתר, אם מ.י. עתידה לקבל שבויים חיים או גופות; ולא - תוגש דרישה ליוע"מ לממשלה להקפיא כל עסקה שכזו.
5. זכות הציבור לדעת הנ"ל – ולאלתר; כדי שלא יתרחש האירוע הדומה, שבו קיבלנו 3 גופות של חיילים שנהרגו "בהר-דב", עם סוכן הסמים אלחנן טננבאום, כנגד מתן כאלף אסירים חיים.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה