close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

אל תסעו לאומן. רבי נחמן נמצא בא"י

הרב יואל בן נוןכ אלול, תשפ09/09/2020

ר' נחמן נמצא כאן, בארץ הקודש, במיוחד בראש השנה! כבר הפצרתי ומחיתי בחסידי ברסלב כמה פעמים: "אל תסעו לאומן! – רבי נחמן לא שם"

תגיות:
עצמות גופו עדיין קבורות שם בטומאת 'ארץ העמים', ורק הכסף ששופכים שם 'חסידים' כל שנה מונע את העלאת עצמותיו לארץ הקודש אליה נכסף כל ימיו, כ'ניצוץ של יהושע בן-נון', שנשמתו מלאה תמיד "כיסופין וגעגועים והשתוקקות וחשק אמתי לבוא לארץ ישראל ... אני צריך ומוכרח להיות שם בארץ הקדושה ... כי שם עיקר יסוד מקור האמונה הקדושה, שם שורש כלליות קדושת ישראל ..." (מתוך תפילת ר' נחמן, בנוסח תלמידו ר' נתן, ליקוטי תפילות א', ברסלב תקפ"ז סימן פ"ד, מבוסס על תורה קנ"ה בליקוטי מוהר"ן קמא).

ועוד אמר ונכתב (בחיי מוהר"ן): "מי שרוצה להיות
יהודי, דהיינו לילך מדרגא לדרגא, אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל".
ר' נחמן גם לא אמר – סעו לאומן בראש השנה' – אלא אמר: 'בואו אלי בראש השנה', ו'אלי' פירושו לארץ הקודש בה נמצאת נשמתו תמיד, ובמיוחד בימי ראשית השנה, כי בוודאי קיבל ה' את תפילת הצדיק והעלה את נשמתו מטומאת ארץ העמים אל הארץ הקדושה – מי שמאמין בתפילת הצדיק לא יכול להעלות על דעתו מחשבה אחרת.

לעומת כל זה – "זכור" מה קרה על אדמת הדמים בטומאת ארץ העמים?!
בשנות ת"ח-ת"ט (1648-9) בפרעות המרד בפולנים (בהנהגת חמל' ימ"ש), נרצחו באוקראינה כמאה אלף יהודים.
בשנת תקכ"ח (1768) נטבחו יהודים רבים בפרעות הקוזקים. 4 שנים אחר כך נולד ר' נחמן במֶדז'יבּוֹז'.

בשנות תר"ם-תרמ"ב (1880-82), נרצחו יהודים רבים בפרעות 'הסופות בנגב', שעוררו המוני יהודים לברוח לאמריקה, ואלפים אחדים עלו לארץ ישראל ב'עלייה הראשונה'.

בשנות תרע"ט-תר"ף (1919-20) נטבחו כמאה אלף יהודים בפרעות הקוזקים (בהנהגת פטל' ימ"ש).

בראש השנה שנת תש"ב (22/23.9.41) נערכה ההשמדה (האקציה) הראשונה של יהודי אומן בשואה – ר' נחמן לא היה שם, וקברו לא יכול היה להציל אף אחד –
1412 יהודים הובלו אל מחוץ לעיר ונרצחו.
כ-2700 נשים וילדים נחנקו במרתפי בניין הילדים הקומוניסטי, בסתימת פתחי האוורור.

באותו זמן, בעשרת ימי תשובה, לקראת יום הכיפורים (ח'-ט' בתשרי תש"ב; 29/30.9.41) נרצחו בגיא ההרגה 'באבי יאר', 33771 (שלושים ושלושה אלף, שבע מאות שבעים ואחד) יהודים, בעיקר מקייב, ולא היה מציל.

ביום השלישי של סוכות תש"ב (8.10.41), בהשמדה (האקציה) השנייה, נרצחו באומן לפחות 6000 יהודים.

ביום ה' באייר תש"ב (22.4.42) חוסל הגטו באומן, ושארית היהודים נרצחו.

על אדמת אוקראינה נמצאים כאלפיים עד שלושת אלפים בורות רצח והשמדה, בהם נורו ונקברו (רבים נקברו חיים) לפחות 900000 (תשע מאות אלף) יהודים.

המחנה של עובדי כפייה יהודים לעבודות פרך, שהוקם באביב תש"ב סמוך לאומן, חוסל בשושן פורים תש"ד (10.3.44).

מה עוד אפשר לומר אחרי כל זה?
ביום ה' באייר התש"ח – 6 שנים אחרי החורבן הסופי של גטו אומן – קמה מדינת ישראל בארץ ישראל, וכל יהודי יכול "לילך מדרגא לדרגא", בארץ הקדושה.

אל תנסו לחזור לאחור, למצרים של אוקראינה, לאדמת הדמים, לארץ העמים – תקשיבו לדברים שה' אומר לנו בתורתו כפי שר' נחמן הבין נכוחה:

אין מקום לנו בעולם זולת ארץ ישראל!

הנה בעת הזאת, ריבון העולמים הוציא רק נגיף אחד מכל מגפותיו ועולם שלם השתטח ארצה בפחד א-לוהים שלא היה כמוהו, ונסגרו שמי הטיסות ביד ה' החזקה –

אל תחפשו דרכי עקיפין להגיע אל הטומאה, הבינו נא מה ה' אומר בדרכי השגחתו – חזרו למען השם אל הקדושה ואל הטהרה, תבואו אל נשמת הצדיק ותתקבצו סביב הכינרת (או בכל מקום בארץ ישראל) –

כאן תישמע תפילתכם בטהרה, ותזכו גם להעלאת עצמות ר' נחמן אל מחוזות הקודש, ובמהרה נזכה לראות במלוא ישועת ה' על עמו ועל נחלתו בארץ נחלת ה'.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה