close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

חיבור לחגים

היינו כחולמיםי אדר א, תשעו19/02/2016

סרטון סיכום לנתיבי חיבור לחגי ישראל דקה וחצי של 4 כיוונים, בתמצות ובליווי סיפורים

תגיות:
חגים ומועדים!
איך נתחבר היום לאירועים שקרו לפני אלפי שנים?

בימים ההם - זכר לעבר
א. העצמת החיבור והקשר לעמ"י, שחווה את המאורעות
- 'מי ניצח בששת הימים?'
- 'אנחנו'
אף שלא נולדנו אז, מרגישים שייכים לניצחון.
ככל שנפתח את הקשר לעמנו, נוכל לחבור גם לדברים שקרו בפריסת זמן רחוקה יותר.

ב. העצמת החיבור והקשר לה', שפותח שערים
חסיד ששמר אגוז מהרבי, ביקש לזכור דרך האגוז את הקשר, התורה וההדרכה שקיבל.
להבדיל, כל חג ומועד הוא אזכור ורענון הקשר עם ה', הנצחי, שנתן את 'מתנת' אותו יום ותוכנו.

בזמן הזה - כאן ועכשיו
א. השפעה עד היום
כל אירוע היסטורי שנחגג, משפיע ומעצב את חיינו עד היום
לולא חירות משעבוד מצרים, עד היום היינו משועבדים לפרעה.

ב. חלון בזמן
קיסם יוצא מקופסת הקיסמים רק כשהחור שבמכסה מקביל לחור שבקופסה
כבמשל, בהשלמת סיבוב הזמנים כשמגיעים ליום מיוחד -
אותם כוחות ותובנות שה' השפיע והאיר אז - חוזרים ומאירים מחדש כאן ועכשיו

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה