close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

איך מתמודדים עם צ'ק שחזר

עורך דין צבי וישנגרדכד תשרי, תשעג10/10/2012

מה עושים אם המחאה שקיבלתם חזרה? כיצד נוהגים אם צ'ק שלכם לא כובד בשל חריגה מהמסגרת? מתי ניתן לבטל צ'ק? והאם ביטול צ'ק היא עבירה פלילית?

תגיות:

מכתבה שהתפרסמה בימים אלה עולה כי מספר פושטי הרגל בישראל זינק פי שישה בתוך עשור. עוד עולה מהנתונים שכ-9,000 צווי כינוס נכסים צפויים להינתן השנה, לעומת כ-1200 צווים שניתנו בשנת 2001.

לדברי עו"ד צבי וישנגרד, אחת הטעויות הרווחות ביותר בקרב הציבור בישראל, היא שביטול צ'ק מהווה עבירה פלילית. לדבריו, טענה זו אינה נכונה ביסודה, אלא במקרים בהם הסיבה לביטול איננה לגיטימית. כלומר, אדם קיבל מוצר או שירות ושילם עליהם בצ'ק, השתמש בשירות או במוצר, אך סירב לשלם עליהם, בכך שביטל את הצ'ק – זו פעולה המהווה עבירה פלילית. לדברי עו"ד וישנגרד, במקרים שכאלה


מדובר בגניבה לכל דבר, אך בכל תרחיש אחר – ביטול צ'ק אינו נופל בגדר של עבירה.

כל מי שחושש שמיד לאחר שהצ'ק לשכר הדירה לא כובד, ידפקו שוטרים על דלתו– יכול להירגע מעט, למרות שלדברי עו"ד וישנגרד, אי כיבוד צ'ק, מכל סיבה שהיא, הינו אירוע מדאיג, שיש לטפל לו, כפי שנראה מיד, מהר ככל האפשר.

איך מטפלים משפטית בביטול צ'ק?

לדברי עו"ד וישנגרד, כאשר אנו מבטלים צ'ק, אנו בעצם גורמים לחיסול התיווך ביננו לבין מי שנתן לנו שירות או מוצר, תיווך שנעשה עד עתה באמצעות הבנק. את הקשר בין נותן הצ'ק לבין המקבל, ניתן ואף רצוי לחדש במקרים שכאלה, רק באמצעות בתי המשפט, ועל פי רוב, דרך לשכת ההוצאה לפועל.

לכן רשאי כל מי שנפגע מביטול צ'ק, לפנות ישירות למערכת ההוצאה לפועל על מנת לכפות את ביצוע השטר (כלומר, לעגן את החוב בהחלטת בית המשפט, ולאפשר את גבייתו באמצעים החוקיים העומדים לרשות ההוצאה לפועל).

לדברי עו"ד וישנגרד, מי שקיבל לידיו צ'ק שהתגלה כמחולל, טוב אם ייגש בהקדם למשרדי ההוצאה לפועל בבית המשפט הקרוב לביתו, ויפתח תיק נגד 'החייב' (האדם שחתום על הצ'ק).

לדבריו, משנפתח תיק לביצוע שטר בהוצאה לפועל, יכול החייב להתגונן ולהגיש "התנגדות לביצוע שטר".

מה זה התנגדות לביצוע שטר?

לדברי עו"ד וישנגרד, התנגדות לביצוע שטר – משמעה, ערעור על כשרותו של השטר, ועל עיסקה אמיתית העומדת מאחוריו. לדברי עו"ד וישנגרד, הטענה הרווחת שנשמעת היום מפי חייבים רבים היא "כישלון תמורה". מונח זה משמעו, שרוכש השירות או המוצר ביטל את הצ'ק, מאחר שהאדם אליו העביר את הצ'ק, 'הזוכה', לא נתן את התמורה אליה התחייב בעיסקה.

טענה זו יכולה להתקבל או להידחות על ידי רשם ההוצאה לפועל הדן בהתנגדות. אם הטענה תתקבל, כלומר, אם הרשם יקבל את טענות החייב על כך שלא קיבל תמורה לתשלום אותו העביר לזוכה, הוא יפטור את החייב מלשלם לזוכה.

חרף האמור, לעיתים קרובות, הרשם לא מקבל את טענות הזוכה, ומחייב אותו לשלם את הצ'ק, וזאת כולל ריבית והוצאות משפט לצד השני.

כך למשל ארע במקרה בו נעשתה עסקה בין בעל בית, לבין קבלן שיפוצים לצביעת הבית, ולהחלפת הרצפות. בפרשה זו, במהלך עבודת השיפוץ ולאחר צביעת הבית, בעל המקצוע עזב את הבית, מבלי לסיים את מלאכת החלפת הרצפות.

בשלב זה, מאחר ובעל הבית (החייב) לא קיבל את מלוא התמורה עבור הצ'ק שמסר לקבלן, הוא ביטל את הצ'ק. לימים, פתח הקבלן תיק הוצאה לפועל כנגד החייב.

לדברי עו"ד צבי וישנגרד, במקרה שכזה, טענת "כישלון התמורה" אינה מלאה, שכן הקבלן ביצע חלק מהתחייבויותיו, ונמנע מאחרות. רשם ההוצאה לפועל יפסוק על פי רוב במקרים כאלה, שהצ'ק יכובד, ועל החייב יהיה לשאת בתשלום מלוא ערכו, אך עומדת לו הזכות להגיש תביעה לבית משפט כנגד הקבלן להשבת הסכום, על כך שהקבלן לא החליף את הרצפות כפי שהבטיח.

מה זה אכ"מ?

בנסיבות אחרות, עלול לחזור צ'ק שעל פניו תתנוסס חותמת אכ"מ. מדובר בראשי תיבות של 'אין כיסוי מספיק'. כלומר, התשלום חרג ממסגרת האשראי בבנק של החייב, והצ'ק שהוא העביר לכם, חולל – והתשלום לא נפרע.

לדברי עו"ד וישנגרד, הדבר מהווה עילה לפתיחת תיק בהוצאה לפועל נגד החייב.

מה התהליך?

לדברי עו"ד וישנגרד, יש לגשת אל ההוצאה לפועל עם הצ'ק שחולל, ושם לקבל הסברים מהפקידים כיצד לפתוח נגד החייב בהליכים. פתיחת התיק כרוכה באגרה, אך זו מצטרפת לחוב, אם יתברר והתשלום אכן מגיע לכם.

עם פתיחת התיק, תשלח מזכירות ההוצאה לפועל אזהרה לבעל הצ'ק (החייב), ועל החייב להגיש התנגדות תוך 20 ימים מיום קבלת האזהרה, אחרת הוא ייאלץ לשלם את סכום הצ'ק, ואף ריבית המצטרפת עליו.

לדברי עו"ד וישנגרד, עם הגשת ההתנגדות לביצוע שטר – יצווה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב ביצוע השטר, ויעביר את כתב ההתנגדות - לבית המשפט. מעתה רק בית המשפט יהיה מוסמך לדון בסוגיה מה ייעשה בשטר, והאם יש לחייב את החייב בו או לא.

לדברי עו"ד צבי וישנגרד, עם העברת כתב ההתנגדות לבית המשפט, הופכת 'הבקשה לביצוע השטר' ל'כתב תביעה בסדר דין מקוצר', ואילו 'ההתנגדות לביצוע השטר' הופכת ל'בקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר' - לפי תקנות סדר הדין האזרחי.

סדר דין מקוצר, הינו הליך בו בית המשפט מקיים דיון קצר ומקדמי, ובסופו מחליט אם לחייב, במקרה זה, בכלל עומדת הזכות להתנגד לביצוע השטר. אם בית המשפט יחליט כי אין לו זכות כזו, יחוייב החייב להעביר לזוכה את סכום השטר בנוסף לריבית של ההוצאה לפועל (ריבית גבוהה מאד). אם יקבל בית המשפט את טענותיו של החייב, לכך שיש לקיים דיון בפרשה, הוא יעביר את הטיפול לבית המשפט המתאים.

לדברי עו"ד וישנגרד, אם דחה בית המשפט את ההתנגדות, או שנתן פסק דין לטובת מבקש ביצוע השטר – יש להמציא את ההחלטה הזו ללשכת ההוצאה לפועל, כדי שניתן יהיה להמשיך בהליכים נגד החייב.

אם תתקבל טענת ההתנגדות, או ניתן פסק דין לטובת החייב – על החייב להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל, על מנת שייסגר התיק נגדו, ולמניעת הליכים נוספים.

האם העולם התחתון עלול לגבות ממני צ'ק שחזר?

באופן כללי, לא מומלץ לאדם מן השורה, לפנות בכל נושא לעזרה מאנשים המעורבים בפלילים. פניה כזו עשויה אולי לזרז תשלומי חובות במקרים מסויימים, אבל היא כרוכה במעשים פליליים העלולים לפגוע ב'זוכה' עצמו. כמו כן, כאשר גורמים פליליים מגיעים איתכם למו"מ ונחשפים לפעילותכם, אתם עלולים להיות הבאים בתור, בתור אנשים תמימים שניתן לסחוט אותם.

מצד שני, אנשים רבים שביטלו צ'קים, או חזרו להם צ'קים בשל אכ"מ, נתקלים בנסיונות גבייה ברוטליים מצד השוק האפור והשחור.

לדברי עו"ד וישנגרד, צ'קים יכולים להיות מוסבים לצד שלישי, כלומר, אם לא הגבילו אותם מראש, יכול מקבל הצ'ק להשתמש בו כמטבע עובר לסוחר, והדבר פותח פתח לסיבוכים קשים מאד.

למה הכוונה?

כאשר מקבל הצ'ק לא מצליח לפרוע אותו, הוא יכול לתת אותו לצד שלישי, תמורת מוצר או שירות מסוים. אותו צד שלישי עלול להשתייך לרבדים מאד לא סימפטיים של החברה, והוא עלול להופיע על סף דלתו של נותן הצ'ק ולדרוש לא רק את ערכו, אלא גם ריבית עבורו. למעשה, מדובר אמנם בדרישה לגיטימית, אך האופן בה היא נעשית הוא פלילי לכל דבר ועניין, ומהווה סחיטה באיומים.

לדברי עו"ד וישנגרד, אף אחד כמעט לא יוכל להישאר אדיש לאיומים שכאלה, ורבים לא יפנו למשטרה כדי שתגן עליהם, אלא ימהרו וישלמו סכומי כסף לא מבוטלים לאותו גורם עברייני שגובה את הצ'ק. כל זאת יכול להימנע אם אנשים אשר רושמים צ'קים ישימו לב שהם מגבילים את הסבת הצ'ק, ועומדים על כך שהצ'קים אותם הם נותנים יהיו 'למוטב בלבד' – כלומר לשימושו הבלבדי של מי שלפקודתו נרשם הצ'ק.

על הצ'ק יש להוסיף בכתב יד שני קווים, וביניהם לרשום את הביטוי: 'למוטב בלבד'. ניתן גם להזמין את הצ'קים מראש עם הסימון המגביל הזה. במקרים כאלה, לא ניתן יהיה לערב גורמים שלישיים ושליליים בגביית צ'קים אותם נתתם, אך לא קיבלתם עבורם את השירות הנדרש.

לעו"ד צבי וישנגרד http://www.zvilaw.co.il/ ידע רב וניסיון מוכח בתביעות אזרחיות ומנהליות, ליטיגציה, הקמה ופירוק חברות, עריכת הסכמי מכר במקרקעי, הליכי ההוצאה לפועל ופשיטת רגל, ועוד.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה