close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מכתבי ברכה והסכמות

הרב ערן מרגליתכב ניסן, תשפא04/04/2021
פרק ג מתוך הספר צניעות ושמירת הברית בדורנו
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק ג מתוך הספר חינוך לצניעות ושמירת הברית בדורנו

תגיות:
מתוך מכתבי הברכה וההסכמות שהתקבלו לספר
 
הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א

לכבוד הרב ערן משה מרגלית שליט"א...

... בפרשת וירא התורה מעידה על אברהם אבינו שאחת ממעלותיו היא בכך "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". המשך קיומו של עם ישראל ביישום ייעוד תפקידו הוא בדרך החינוך, לחנך אפשר אך ורק באופן שיש קשר בין הנותן למקבל.

היטבת בספרך זה להציג בפני הלומדים את הנושאים המהותיים שדרכם ניתן למצות את היחסים בין הורים לילדיהם על פי תורת ישראל...

...כבר התמחית בעבר בכתביך הקודמים... ואני באתי לחזק את ידיך ולברכך שבפועלך תצליח להגדיל תורה ולהאדירה.

בכבוד רב, דוד לאו, הרב הראשי לישראל

מו"ר הרב חיים דרוקמן שליט"א

... ראיתי את ספרך החשוב "מתבגרים יחד"... הנושאים שהנך מביא בספר הם הם הנושאים שיש לדבר עליהם עם הצעירים וללמוד עליהם ממקורה של תורה. במציאות של ימינו, בה התחומים האלה פרוצים, מן הראוי לרומם אותם, כדי לגדל את הדור הצעיר לחיים של קדושה.

בספר ההלכה הגדול של הרמב"ם ישנם כידוע י"ד ספרים. לכל אחד מספריו נתן הרמב"ם שם. כל אדם עם מעט הבנה, גם אם לא למד רמב"ם – תגיד לו את השם של הספר, הוא יבין לבד מה הנושא שלו. כך ב"זמנים" – הוא יבין לבד במה הספר עוסק... אבל יש ספר אחד מי"ד ספרי הרמב"ם, שמי שלא למד רמב"ם בודאי לא יעלה על דעתו במה ספר זה עוסק. כוונתי לספר "קדושה". הספר הזה כולל שני נושאים: איסורי ביאה, ומאכלות אסורות (ומצורף לזה גם שחיטה שקשור למאכלות)...

...הרמב"ם עצמו מסביר למה שני נושאים אלו הם קדושה: "לפי שבשני עניינים האלו קידשנו המקום והבדילנו מן האומות, בעריות ובמאכלות אסורות..."... למה זה קדושה? למה שני אלו?

הסיבה היא, כי שני תחומים אלו משותפים לבני האדם ולבעלי החיים, ולכן דווקא בהם אנו עלולים חלילה להגרר לרמה של חיה. התורה רוצה שבשני תחומים אלו ניהי'ה בני אדם! ונגלה קדושה כבנים לעם קדוש.

את העקרון הזה צריך ללמד. אם בנושאים אלו נפקיר את בנינו, הם ילמדו עליהם מהחלק המקולקל שבאינטרנט, וחלילה ישארו ברמה של בהמה. לכן כל כך חשוב, דווקא בגילים אלו, ללמד את היחס הנכון לעניין.

בספרך אתה בודאי מסייע לחנך את בנינו לחיים של קדושה. יישר כוחך!

חיים דרוקמן
 
הרב שלמה אבינר שליט"א

יישר כוחו של הרב ערן משה מרגלית שליט"א

על ספרו החשוב "מתבגרים ביחד"

המברר נושאים הקשורים לגיל ההתבגרות

בהעמקה מיוחדת ויחד עם זה בצורה ברורה

מובנת ומעניינת

וגם מאפשר לימוד משותף של אבות ובנים

בודאי שספר זה יביא ברכה גדולה

לאבות לבנים וגם למחנכים.

בברכה, שלמה אבינר
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה